Regels voor de dierenarts - geneesmiddelen toedienen

Meer artikelen
Paardenpaspoort

Voordat u, als dierenarts, een geneesmiddel toedient aan een paardachtige, controleert u of het dier een geldig paspoort heeft en of het paspoort bij het paard hoort. Ook gaat u na of er in het document is aangegeven of het paard wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie.

Niet bestemd voor menselijke consumptie

Wil een paardenhouder zijn dier uitsluiten van de slacht? Dan moet dit in het hoofdstuk Medische behandelingen in het paspoort worden vermeld. Is een paard niet bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie? Dan hoeft u de toegediende geneesmiddelen niet in het paspoort te vermelden.

Registratie

Wanneer een paard wordt uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie, dan moet dit worden geregistreerd in de centrale database van RVO.nl. U meldt dit bij de instantie die het paspoort oorspronkelijk heeft uitgegeven. Het is voor u als dierenarts ook mogelijk om dit rechtstreeks te registreren in de centrale database. Dit kan op 2 manieren:

 • U kunt hiervoor de Horsecheck Pro app gebruiken. U kunt zich registreren en de app downloaden op HorseCheck.
 • Heeft u een inlogaccount van IKB Nederland? Dan kunt u dit registreren via de module Paard melden, achter Mijn Veterinair.

Bestemd voor menselijke consumptie

Is een paard wel bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie? Dan gelden de volgende regels:

 • U vermeldt het gebruik van geneesmiddelen uit de lijst met essentiële stoffen voor paarden in het paspoort in het hoofdstuk Medische behandelingen. De wachttijd is dan standaard 6 maanden. De zogenaamde 6-maandenlijst vindt u in Verordening (EU) nr. 122/2013.
 • Als behandeling plaatsvindt met farmacologische werkzame stoffen uit tabel 2 van de bijlage van Verordening (EU) nr. 37/2010 (verboden stoffen voor voedselproducerende dieren), of middelen die niet zijn opgenomen in tabel 1 van de bijlage van Verordening (EU) nr. 37/2010 of in de lijst met essentiële stoffen voor paarden van Verordening (EU) nr. 122/2013, dan mag het paard niet worden geslacht voor menselijke consumptie. U vult deel II in van het hoofdstuk Medische behandelingen en ondertekent dit. Ook de houder moet dit ondertekenen. Wij adviseren u de houder vóór de behandeling te wijzen op de gevolgen.
 • Wordt het dier behandeld met geregistreerde diergeneesmiddelen voor paarden of met middelen volgens de cascade? Dan hoeft u hiervan geen aantekening in het paspoort te maken. U moet wel via een logboekformulier de volgende informatie aan de paardenhouder verstrekken:
  • datum van de behandeling
  • naam en registratienummer van het diergeneesmiddel
  • identificatie van het behandelde dier (chipnummer of uniek levensnummer)
  • de wachttijd
  • bij toediening van stoffen met hormonale werking (thyreostatica en β-agonisten (bijlage II van Richtlijn 96/22/EG), ook het doel van de behandeling en de wijze van toediening.
 • Vaccinaties tegen paardeninfluenza vermeldt u in hoofdstuk VII van het paspoort.
 • Vaccinaties tegen andere paardenziekten vermeldt u in hoofdstuk VIII van het paspoort.

Service menu right