Regels voor de handelaar

Meer artikelen
Paardenpaspoort

Houdt u (tijdelijk) paarden? Vervoert u een paard of heeft u een paard van iemand anders op stal? U wordt dan beschouwd als houder van die paarden. U bent er dan verantwoordelijk voor dat de paarden gechipt zijn en een geldig paardenpaspoort hebben.

Paardenpaspoort en chip

 • U mag alleen paarden met een geldig paspoort kopen, verhandelen en vervoeren.
 • In Nederland geven erkende stamboeken en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) paardenpaspoorten uit. Alleen paspoorten die zijn uitgegeven door deze instanties zijn geldig. Onder aan de pagina vindt u een overzicht van de paspoort uitgevende instanties.
 • Alle paarden waarvoor in Nederland een paspoort wordt aangevraagd worden gechipt.
 • In paspoorten die zijn uitgegeven na 1 januari 2016 moet altijd de volledige beschrijvende schets zijn ingevuld. Ook de getekende schets moet volledig zijn gemaakt, tenzij er een foto of een afdruk van het paard in het paspoort zit (en het paard uiteraard is gechipt).
 • Heeft het paard geen paspoort of is het niet gechipt? Dan bent u als houder in overtreding.
 • Heeft het paard vóór 1 juli 2009 een paspoort gekregen, maar is het niet gechipt (wat bij buitenlandse paarden vaak het geval is)? Dan hoeft het paard niet alsnog gechipt te worden (mag uiteraard wel). In plaats daarvan moeten de beschrijvende en ingetekende schets in het paspoort zijn ingevuld. Ontbreken de chip en de beide schetsen? Dan wordt het paard alsnog gechipt en mag het niet worden geslacht voor menselijke consumptie.
 • Elk paspoort moet een hoofdstuk 'Medische behandelingen' hebben. Zonder dit hoofdstuk is een paspoort niet geldig. Bij paspoorten die in Nederland zijn uitgegeven vóór 2004 kan dit hoofdstuk toegevoegd zijn als los, gestempeld inlegvel.
 • Een paard is bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie, tenzij de houder en/of dierenarts in het hoofdstuk 'Medische behandelingen' aangeeft dat dit niet zo is. Een aantekening voor het uitsluiten voor de slacht kan niet worden hersteld.
 • U mag als handelaar/houder verder niets in het paspoort wijzigen of schrijven. Doet u dit wel, dan wordt het paspoort ongeldig.

Paarden importeren uit een andere lidstaat (binnen de Europese Unie)

Importeert u een paard uit een andere lidstaat (binnen de Europese Unie)? Registreer dan binnen 30 dagen na invoer het paspoort bij een paspoort uitgevende instantie in Nederland. De gegevens van het paard worden dan geregistreerd en opgenomen in de centrale databank. Registreren hoeft niet als:

 • het paard maximaal 90 dagen in Nederland verblijft voor deelname aan wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden;
 • een hengst in verband met het fokseizoen in Nederland verblijft;
 • een merrie maximaal 90 dagen voor de fokkerij in Nederland verblijft;
 • het paard om medische redenen in een veterinaire instelling is;
 • het paard binnen 10 dagen na invoer wordt geslacht.

Paarden importeren uit een derde land (buiten de Europese Unie)

 • Importeert u een paard uit een derde land (buiten de Europese Unie)? Registreer dan binnen 30 dagen na invoer het paard bij een paspoort uitgevende instantie.
 • Heeft het ingevoerde paard een tijdelijke toelating en wordt dit omgezet in een permanente toelating? Vraag dan binnen 30 dagen na invoer een paspoort aan of registreer binnen 30 dagen het bestaande paspoort in de databank van de paspoort uitgevende instantie.

Alle informatie voor paardenhouders leest u op de pagina Regels voor de paardenhouder.

Service menu right