Service menu right

Regels voor de paardenhouder

Meer artikelen
Paardenpaspoort

Alle paarden, pony’s, ezels en zebra’s moeten een paspoort en een chip hebben. Heeft uw paardachtige geen paspoort en chip? Dan bent u als houder in overtreding. Koop dus nooit een paardachtige zonder paspoort en chip. Zorg ervoor dat u bij de overdracht van het dier ook gelijk het paspoort ontvangt.

Paardenpaspoort en chip

Het is verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden en te vervoeren zonder paspoort en chip.

  • Vervoert of stalt u een paard? U wordt dan als houder van het paard aangemerkt, ook als u niet de eigenaar bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren, pensionstallen en maneges.
  • Heeft het paard vóór 1 juli 2009 een paspoort gekregen maar is het paard niet gechipt (wat bij buitenlandse paarden vaak het geval is)? Dan hoeft het paard niet alsnog gechipt te worden (mag uiteraard wel). In plaats daarvan moet de ingetekende schets in het paspoort zijn ingevuld.

Zoeken op chipnummer

Met onze zoekfunctie kunt u door het intypen van het chipnummer of het levensnummer van het paard zien of het paard is geslacht of naar de destructor is afgevoerd. Ga naar de zoekfunctie.

'Medische behandelingen' in paardenpaspoort

In hoofdstuk II 'Medische behandelingen' in het paspoort geeft u aan dat het paard niet bestemd is voor de slacht. Als u hier niets invult, is het paard automatisch bestemd voor de slacht. Houd er rekening mee dat een aantekening voor het uitsluiten voor de slacht niet kan worden hersteld. U mag als houder verder niets in het paspoort wijzigen of schrijven. Doet u dit wel, dan wordt het paspoort ongeldig.

Paardenpaspoort kwijt

Bent u een paspoort kwijt? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. U ontvangt dan een duplicaatpaspoort. Paarden met een duplicaatpaspoort mogen niet meer worden geslacht.

Eigendom paspoort uitgevende instanties

Het paspoort blijft eigendom van de instantie die het heeft uitgegeven. Als uw paard sterft, moet u het paspoort binnen 30 dagen terugsturen naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Die verwerkt de sterfte van uw paard in de administratie en maakt het paspoort ongeldig. Bij melding aan de destructor wordt gevraagd naar het chipnummer van uw paard. Als u uw paard laat slachten, dan moet het paspoort met uw paard mee naar het slachthuis. Op het slachthuis controleert de NVWA het paspoort, maakt het ongeldig en stuurt het via RVO.nl terug naar de paspoort uitgevende instantie. In de centrale databank wordt aangegeven dat uw paard is geslacht. Naast het paspoort moet er ook een VKI-formulier met het paard mee naar het slachthuis. Voor meer informatie over het VKI- formulier neemt u contact op met de Sectorraad Paarden.

Juiste en actuele gegevens

Als houder van een paard bent u er verantwoordelijk voor dat de volgende gegevens in het paspoort juist en actueel zijn:

  • de status of het paard wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie;
  • een leesbaar chipnummer;
  • de status of het paard wel of niet is geregistreerd en of het paard is geregistreerd bij een erkend stamboek of in het bezit van een FEI-paspoort;
  • informatie over het eigenaarschap van het paard als de paspoort uitgevende instantie daar om vraagt.

Wijziging identificatiegegevens

Wijzigen identificatiegegevens van een paard? Als houder van het paard moet u binnen 30 dagen na de gebeurtenis die leidt tot actualisatie, het paspoort indienen bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Is het paard inmiddels in een ander land, dan stuurt u het paspoort naar een vergelijkbaar stamboek in het betreffende land. Het gaat om de volgende identificatiegegevens: uniek levensnummer, chipnummer, soort, geslacht, geboortedatum, geboorteland, kleur, datum van afgifte of wijziging, naam en adresgegevens van de aanvrager van het paspoort, de status of het paard is geregistreerd of niet (ingeschreven bij een erkend stamboek of met een FEI-paspoort), de status of het paard wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie, serienummer van het paspoort, land van verblijf, sterfdatum, verlies of slachting.

Tijdelijk document

Is het paspoort van uw paard voor actualisatie bij een paspoort uitgevende instantie? Dan vraagt u om een tijdelijk document. Met dit tijdelijke document mag u het paard 45 dagen binnen de lidstaat vervoeren. Een paard met een tijdelijk document mag niet worden geslacht voor menselijke consumptie. Wordt het paard met een tijdelijk document naar een andere lidstaat geëxporteerd, dan moet er ook een gezondheidscertificaat aanwezig zijn.