Regels voor de slachterij

Meer artikelen
Paardenpaspoort

Met een slachterij komt u in aanraking met regels voor identificatie en registratie van paarden. Op basis van de status van een paard bepaalt u of het dier wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Op deze pagina leest u de belangrijkste handelingen die u moet verrichten voor en na de slacht van het paard.

Voor de slacht

 • Controleer bij aanvoer van een paard op de slachterij of het een geldig paardenpaspoort heeft.
  • Een paspoort is alleen geldig als het is uitgegeven door een instantie die gemandateerd is en als er geen wijzigingen in het paspoort zijn aangebracht door onbevoegden. Onder aan de pagina vindt u een overzicht van paspoort uitgevende instanties.
  • Het paspoort moet een hoofdstuk 'Medische behandelingen' bevatten. Als dit hoofdstuk als inlegvel aan het paspoort is toegevoegd, dan moet het inlegvel zijn afgegeven door dezelfde instantie als die het paspoort heeft uitgegeven.
 • Controleer of het paard is gechipt en of dit hetzelfde chipnummer is als in het paspoort. Is het paard niet gechipt, wat vaak bij buitenlandse paarden het geval is, maar heeft het wel een paspoort gekregen vóór 1 juli 2009? Dan mag u het paard wel slachten. Dit mag alleen als de ingetekende schets in het paspoort is ingevuld vóór 1 juli 2009. De NVWA-dierenarts doet in dit geval de controle.
 • Heeft het paard geen geldig paspoort en/of is het niet gechipt? En heeft het een paspoort dat is uitgegeven na 1 juli 2009? Geef dit dan door aan de NVWA-dierenarts en zet het paard apart.
 • Controleer of het paard is bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie. Is dat het geval, dan mag het paard de afgelopen 6 maanden geen medicijnen hebben gehad die op de zogenaamde positieve lijst staan. In het hoofdstuk 'Medische behandelingen' van het paspoort staat of het paard deze medicijnen heeft gehad. Is dit het geval? Geef dit dan door aan de NVWA-dierenarts en zet het paard apart.
 • Naast het paardenpaspoort moet u ook voedselketeninformatie (VKI) van het paard ontvangen. Voor het controleren van het paardenpaspoort en VKI is een protocol opgesteld. Wat het protocol inhoudt, leest u op de website van Sectorraad Paarden.

Na de slacht

 • Verwijder en vernietig de chip volgens het protocol dat u heeft opgesteld en dat de NVWA heeft goedgekeurd. Is het niet mogelijk om de chip te verwijderen? Geef dit dan door aan de NVWA-dierenarts. Het vlees van dit paard, of in elk geval het deel van het paard waar de chip zit, wordt ongeschikt verklaard voor menselijke consumptie.
 • U maakt het paspoort ongeldig door na de AM-keuring op de eerste pagina van het paspoort een stempel 'ongeldig' te zetten. Bevat het paspoort een los medisch inlegvel? Zet dan ook op dit inlegvel een stempel 'ongeldig'. Daarna perforeert u ten minste 2 gaten in de rechter korte kant van het paspoort met een degelijke kantoorperforator. Dit doet u nadat de NVWA-dierenarts het paspoort heeft gecontroleerd. Vermeld op de eerste pagina van het paspoort ook de slachtdatum en -locatie.
 • U stuurt de paspoorten van de geslachte paarden en/of dode paarden eenmaal per maand naar RVO.nl. Gebruik daarvoor het Verzendformulier paardenpaspoorten hieronder.

Downloads:

Service menu right