Waarom een paardenpaspoort?

Meer artikelen
Paardenpaspoort

Een paspoort is noodzakelijk voor de identificatie van een paard, pony, ezel of zebra. Heeft uw paardachtige geen chip en/of paspoort? Dan bent u als houder in overtreding.

In het paspoort worden de identificatiegegevens vastgelegd. Deze gegevens bestaan onder andere uit het levensnummer, chipnummer, schets en/of foto. Het paspoort geeft ook inzicht in de medische behandelingen die het dier heeft ondergaan.

Geldig paardenpaspoort

Heeft een paard geen geldig paspoort? Dan mag u het niet houden, vervoeren, exporteren of laten slachten. Koop dus nooit een paard zonder geldig paspoort. Eis dat bij de overdracht van het paard het paspoort ook meteen overhandigd wordt. Controleer bij aankoop van een paard altijd direct of het chipnummer in het paard hetzelfde is als in het paspoort. Pas dan weet u zeker dat het paspoort bij dit paard hoort.

Chip verplicht

Een transponder (chip) is verplicht. Deze verplichting geldt voor alle paarden, pony’s, ezels en zebra's in de Europese Unie die na 1 juli 2009 zijn geboren. Een chip is in de hals van het dier ingebracht. De chip koppelt het paard eenduidig aan het paspoort.

Zoeken op chipnummer

Met onze zoekfunctie achterhaalt u of, en zo ja bij welke paspoort uitgevende instantie(s) een paard met een bepaald chipnummer of levensnummer geregistreerd is. Door het intypen van het chipnummer of levensnummer van een paard controleert u eenvoudig:

  • of het paard een Nederlands paspoort heeft;
  • welke instantie het paspoort heeft uitgegeven;
  • waar het paard geregistreerd is.

Ga naar de zoekfunctie

Hoofdstuk ‘Medische behandelingen’

Een paardenpaspoort is alleen geldig met een hoofdstuk 'Medische behandelingen'. In dat hoofdstuk staat of een paard wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Dit is ter bescherming van de volksgezondheid.

In alle paardenpaspoorten die vanaf 1 januari 2004 door Nederlandse paspoort uitgevende instanties zijn uitgegeven, is dit hoofdstuk al opgenomen. In paspoorten van vóór 2004 zit dit hoofdstuk soms ook al. Maar vaak is in die paspoorten een los inlegvel gevoegd. Het inlegvel is bij de paspoortuitgevende instantie geregistreerd met hetzelfde levensnummer en chipnummer dat in het paspoort staat. Een paspoort met zo'n inlegvel is dus een geldig paspoort. Als de nummers niet hetzelfde zijn, dan hoort het inlegvel niet bij het paspoort en is het paspoort ongeldig.

Heeft het paspoort geen hoofdstuk 'Medische behandelingen', dan is het ongeldig en moet het vervangen worden. Neem daarvoor contact op met de instantie die het paspoort heeft uitgegeven.

Slacht

De eigenaar vermeldt in het hoofdstuk 'Medische behandelingen' of het dier bestemd is voor de slacht. Als u in het paspoort niets heeft aangegeven, is het paard automatisch bestemd voor de slacht. Een paard wordt hiervan uitgesloten als:

  • de eigenaar of houder dit heeft aangegeven in het paspoort en doorgegeven aan de instantie die het paspoort uitgeeft;
  • de termijn van 6 maanden tussen de geboorte en de uitgifte van het paspoort is overschreden;
  • het paard bepaalde medicijnen krijgt en de houder en verantwoordelijke dierenarts hiervoor een handtekening hebben gezet;
  • een duplicaat van het paspoort is uitgegeven;
  • een vervangend paspoort is uitgegeven.

De verklaring 'niet bestemd voor de slacht' kan niet meer worden gewijzigd, ook niet door een andere houder van het dier. De bestemming 'slacht' mag wel gewijzigd worden in 'niet bestemd voor de slacht'.

Meer informatie vindt u op de pagina Regels voor de paardenhouder.

Service menu right