Service menu right

Runderen merken

Als u runderen houdt moet u zorgen voor oormerken. Alle runderen in Nederland moeten 2 oormerken in hebben. Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren.

Oormerken bestellen

U bestelt goedgekeurde oormerken bij een erkende leverancier. Dit kan ook met uw bedrijfsmanagementsysteem. Lees hieronder welke leveranciers goedgekeurde oormerken verkopen.

Abonnement

Heeft u regelmatig oormerken nodig? Neem dan een abonnement om uw voorraad automatisch op peil te houden. Het instellen en wijzigen van een abonnement gaat via de leverancier. U kunt voor meerdere merktypen een oormerkabonnement instellen. Werkt u met een bedrijfsmanagementsysteem? Dan kunt u daarin ook runderoormerken bestellen en een abonnement instellen of wijzigen.

Volgorde van werknummer

De leveranciers geven de levensnummers op de oormerken zoveel mogelijk op volgorde van werknummer uit. Soms ontbreken er bepaalde werknummers in de serie, omdat deze nummers niet meer beschikbaar zijn. Vragen over bestellingen of facturen voor oormerken stelt u aan uw oormerkleverancier.

Oormerk verloren?

Soms verliest een rund een oormerk. Als u dit als houder van het rund ziet, bestel dan nog een oormerk met dezelfde ID-code. Breng het oormerk direct bij het dier aan als u dit heeft ontvangen. Heeft het dier beide oormerken verloren dan moet u het dier opnieuw merken. Dit mag alleen onder toezicht van een medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Oormerken aanbrengen

Binnen 3 werkdagen nadat een kalf is geboren brengt u als houder in beide oren een oormerk aan. Meld het kalf daarna met een Geboortemelding in I&R.

Geïmporteerde runderen uit landen buiten de Europese Unie moeten ook een Nederlands oormerk in. Gebruik hiervoor uw eigen vrije oormerken. In uw administratie schrijft u bij het nieuwe Nederlandse nummer wat het oorspronkelijke nummer was. Deze 2 nummers (ID-codes) geeft u daarna op bij de Importmelding in I&R.

Andere voorwaarden voor kalveren in natuurgebieden

Kalveren die in een natuurgebied worden geboren krijgen vaak niet binnen 3 werkdagen hun oormerken. U mag oormerken later aanbrengen, maar dan is het nodig dat u dit bij ons meldt.

Geef eerst de verlenging van de merktijd aan ons door met het formulier Verlenging merktermijn runderen in natuurgebieden. Dit doet u op mijn.rvo.nl. Daarna noteert u van ieder kalf de geboortedatum, de specifieke kenmerken en de ID-code van de moeder. U reserveert een set oormerken voor het kalf en noteert de ID-code van het oormerk. Daarna meldt u binnen 3 werkdagen de geboorte in I&R. U mag op een later moment het oormerk bij het kalf aanbrengen. Later aanbrengen betekent binnen 12 maanden na de geboorte van het kalf. Van kalveren die u na 6 maanden merkt moet u de identiteit van de moeder aantonen. Doe dit met een DNA-test en bewaar deze test in uw administratie.

Oormerken bij kalveren mag u later aanbrengen als:

  • u runderen extensief houdt en vooral voor natuurbescherming en landschapsbehoud;
  • de kalveren bij de moederkoe blijven;
  • de oppervlakte van het natuurgebied minimaal 100 hectare is;
  • de gemiddelde veebezetting per jaar minder is dan 0,5 rund per hectare. Het gaat dan om runderen ouder dan 1 jaar.

Oormerken overdragen

Oormerken die op uw naam staan geregistreerd in I&R mag u overdragen aan een andere houder. Dit kan voor een vrij merk, maar ook voor een complete voorraad vrije oormerken. Vrije oormerken zijn merken die u nog niet heeft gebruikt. Het overdragen van oormerken aan een ander doet u in I&R met de Merkoverdracht melding. Dit doet u op mijn.rvo.nl. De nieuwe houder ziet de overgedragen oormerken direct in zijn voorraad vrije oormerken.

Oormerken blokkeren

U mag geen runderen merken met een onbruikbaar oormerk. Het oormerk staat nog wel als vrij oormerk in I&R. Door een Merkblokkademelding verwijderd u een onbruikbaar oormerk uit uw vrije voorraad. Zo is het aantal oormerken in uw voorraad weer gelijk aan het aantal vrije oormerken in I&R.

Gegevens op oormerk

Op een runderoormerk staat veel informatie. Veel van deze gegevens moet u bij een melding in I&R invoeren. Hieronder ziet u een voorbeeld met uitleg over die gegevens.

Gegevens identificatiemiddel

ID codeNL 1234 5678 9
LandcodeNL
Levensnummer1234 5678 9
Werknummer5678 (vergroot afgedrukt)
Controlegetal9
BarcodeIII I II III III I = 0123456789
Verantwoordelijke organisatieLNV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens op een bijbesteld oormerk

Heeft een rund een oormerk verloren? Bestel dan een oormerk met dezelfde ID-code. Een bijbesteld oormerk ziet er anders uit.

Gegevens bijbesteld identificatiemiddel

Aantal keren dat het oormerk besteld is (in Romeinse cijfers)II
ID-codeNL 1946 2504 3
LandcodeNL
Levensnummer1946 2504 3
Werknummer2504 (vergroot afgedrukt)
Controlegetal3
BarcodeIII I II III III I = 0194625043