Slachten en wegen van varkens en runderen

Meer artikelen
Biologische varkens buiten

Het slachten, wegen en classificeren van varkens en runderen is aan strikte regels gebonden. Deze regels gelden voor slachterijen die gemiddeld meer dan 200 varkens of 75 runderen per week slachten. Hiermee wordt oneerlijke concurrentie tussen de slachterijen tegengegaan en weet de veehouder of handelaar dat het slachten, wegen en classificeren volgens de voorschriften gebeurt.

De regels zijn vastgelegd in de regeling Marktordening vlees. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regeling in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit. B.V. Centraal Bureau Slachtveediensten voert in opdracht van RVO.nl de classificatie daadwerkelijk uit en controleert of het slachten en wegen op correcte wijze wordt uitgevoerd.

Slachtgewicht

De meeste varkens en runderen worden afgerekend op basis van het aantal kilo’s geslachtgewicht en de kwaliteitsklasse. Het is belangrijk dat duidelijk is wat er met ‘geslacht gewicht’ wordt bedoeld en hoe dat wordt bepaald. De veehouder of handelaar wil natuurlijk dat hij voor de dieren krijgt uitbetaald waarop hij recht heeft.

In de folders 'Slachten, wegen en classificeren van varkens' (PDF, 1,03 MB) en 'Slachten, wegen en classificeren van runderen' (PDF, 762,58 KB) worden deze regels uitgelegd.

Downloads:

Service menu right