Slachten en wegen van varkens en runderen

Het slachten, wegen en classificeren van varkens en runderen is aan strikte regels gebonden. Deze regels gelden voor slachterijen die gemiddeld meer dan 500 varkens of 150 runderen per week slachten. Hiermee wordt oneerlijke concurrentie tussen de slachterijen tegengegaan en weet de veehouder of handelaar dat het slachten, wegen en classificeren volgens de voorschriften gebeurt.

Slachtgewicht

De meeste varkens en runderen worden afgerekend op basis van het aantal kilo’s geslachtgewicht en de kwaliteitsklasse. Het is belangrijk dat duidelijk is wat er met ‘geslacht gewicht’ wordt bedoeld en hoe dat wordt bepaald. De veehouder of handelaar wil natuurlijk dat hij voor de dieren krijgt uitbetaald waarop hij recht heeft.

In de folders Slachten, wegen en classificeren van varkens en Slachten, wegen en classificeren van runderen leggen we deze regels.

Wet- en regelgeving

De regels zijn vastgelegd in de regeling Marktordening vlees. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Kiwa CBS voert in opdracht van RVO.nl de classificatie daadwerkelijk uit en controleert of het slachten en wegen op correcte wijze wordt uitgevoerd.

Nieuwe wetgeving

De Europese Commissie heeft op 20 april 2017 nieuwe wetgeving over classificatie en prijsmelding gepubliceerd. Het gaat om:

Het ministerie van LNV heeft deze verordeningen geïmplementeerd in nationale regelgeving. Deze regeling is in juli 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

Service menu right