Broedeieren melden

Meer artikelen
Kippen in een stal

Heeft u een broederij? Dan levert u maandelijks informatie aan over het aantal ingelegde broedeieren. U levert deze informatie binnen 5 werkdagen na het einde van de kalendermaand aan.

Ook levert u jaarlijks voor 1 oktober informatie aan over de structuur en activiteit van uw bedrijf. Zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vorige melding? Dan hoeft u geen gegevens aan te leveren.

U doet de melding in het Identificatie en Registratiesysteem (KIP) op www.avined.nl.

Verpakkingseisen

Bent u pluimveehouder en zet u broedeieren af? Of heeft u een pakstation of eierhandel? Dan moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • Broedeieren voor de productie van kuikens zijn afzonderlijk gemerkt.
 • Broedeieren zijn gemerkt met het registratienummer van producerende bedrijf.
 • Vervoer van broedeieren mag alleen in onberispelijk schone verpakkingen die alleen broedeieren van dezelfde soort, categorie en type pluimvee bevatten, afkomstig van een bedrijf.
 • Verpakkingen waarin u de broedeieren vervoert zijn gemerkt met het registratienummer van het producerende bedrijf.

Vervoersbewijs

Bij elk transport van broedeieren moet een vervoersbewijs aanwezig zijn. Op dit vervoersbewijs staan ten minste de volgende gegevens:

 • de naam of firmanaam, het adres en het registratienummer van het bedrijf
 • het aantal broedeieren
 • de verzenddatum
 • de naam en adres van de geadresseerde

Vervoert u een partij broedeieren vanuit derde landen (buiten de EU), dan vermeldt u in plaats van het registratienummer van het bedrijf, het land van oorsprong.

Bedrijfsregister

Heeft u een broederij? Dan houdt u een bedrijfsregister bij. Daarin registreert u per soort, per categorie (selectie, fok of gebruik) en per type (slacht, leg of gemengd gebruik) de volgende gegevens:

 • de datum van inleg
 • het aantal ingelegde broedeieren
 • het registratienummer van het bedrijf waar de broedeieren zijn geproduceerd
 • de datum waarop de kuikens zijn uitgekomen
 • het aantal uitgekomen kuikens dat bestemd is om daadwerkelijk te worden gebruikt
 • het aantal broedeieren dat uit de broedmachine is gehaald
 • de identiteit van de koper

Service menu right