Pluimvee melden

Meer artikelen
Kippen in een stal

Houdt u meer dan 250 stuks pluimvee? Dan moet u alle veranderingen in het aantal en de verblijfplaats van uw kippen, kalkoenen, parelhoenders en/of eenden binnen 5 werkdagen melden.

U meldt de aanvoer en de afvoer van levende dieren in het Identificatie en Registratiesysteem (KIP) op www.avined.nl.

In de meeste gevallen is de afvoerder van de kuikens diegene die meldt. Zijn de kuikens bestemd om te worden gebruikt als moederdier en worden zij verzonden naar een vermeerderingsbedrijf, dan doet de ontvanger de melding. De reden daarvoor is dat deze ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van verschillende gezondheidsprogramma's en daarvoor administratieve gegevens aan moet leveren.

Gegevens

Bij de melding worden de volgende gegevens van u gevraagd:

 • uw UBN
 • het registratienummer van de inrichting van herkomst of bestemming
 • het nummer of de aanduiding van de stal van herkomst of bestemming, dit geldt alleen voor stallen in Nederland
 • het land van herkomst bij import
 • het land van bestemming bij export
 • het type verplaatsing (aanvoer, afvoer, import of export)
 • de datum van verplaatsing
 • het registratienummer van de inrichting waar de ouderdieren zijn gehouden
 • het aantal dieren per geslacht
 • de geboortedatum van de verplaatste dieren
 • het soort pluimvee (kippen, kalkoenen, parelhoenders of eenden)
 • de categorie gehouden pluimvee (eindproduct, ouderdieren of grootouderdieren)
 • het doel waarvoor u het pluimvee houdt (leg, slacht of gemengd)
 • het ras
 • het houderijsysteem
 • de datum van het begin van de nieuwe productieperiode, alleen als u het pluimvee meer dan een productieperiode inzet

Vleeskuikens

Houdt u vleeskuikens? Dan gelden er naast de registratieregels vanuit de regeling identificatie en registratie (I&R) ook nog registratieregels vanuit dierenwelzijn. Lees meer over de afvoer van vleeskuikens.

Verpakkingseisen

Verhandelt u kuikens? Dan gelden voor u de volgende regels aan de verpakkingen waarin u kuikens vervoert:

 • kuikens verpakt u volgens soort, type en categorie pluimvee;
 • dozen mogen alleen kuikens van dezelfde broederij bevatten en op deze dozen staat het registratienummer van de broederij;
 • u brengt aanduidingen op de verpakkingen aan met onuitwisbare zwarte inkt, in letters en cijfers die ten minste 20 millimeter hoog en 10 millimeter breed zijn en een lijndikte van 1 millimeter hebben.

Vervoersbewijs

Bij elk transport van kuikens moet een vervoersbewijs aanwezig zijn. Op dit vervoersbewijs staan ten minste de volgende gegevens:

 • de naam of firmanaam en het adres en registratienummer van het bedrijf
 • het aantal kuikens volgens soort, categorie en type
 • de verzenddatum
 • de naam en adres van de geadresseerde

Voert u kuikens in uit derde landen (land buiten de EU), dan vermeldt u in plaats van het registratienummer van het bedrijf het land van oorsprong.

Service menu right