Dierlocatie UBN registreren

Meer artikelen
Koeien

Houdt u runderen, varkens, schapen of geiten? Dan bent u verplicht om de verblijfplaats van deze dieren te registreren.

Een verblijfplaats wordt ook 'locatie' genoemd. Na registratie heeft een locatie een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit heeft u bij al uw meldingen in I&R nodig.

Dieren worden gehouden om verschillende redenen, bijvoorbeeld voor de productie of voor de hobby. Dat kunnen veel dieren tegelijk zijn of misschien maar een paar.

Bij dierziektecrisis of problemen voor de volksgezondheid moet er snel worden gehandeld. Daarom is er regelgeving voor de identificatie en registratie van bepaalde dieren (I&R). Deze geldt voor runderen, schapen, geiten en varkens.

Houdt u bedrijfsmatig pluimvee of heeft u broedeieren? Dan bent u ook verplicht om de verblijfplaats van deze dieren en/of broedeieren te registeren.

Uniek Bedrijfsnummer (UBN)

Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie waar runderen, varkens, schapen of geiten worden gehouden. Het UBN wordt geregistreerd in het Identificatie en Registratiesysteem voor dieren (I&R). Aan het UBN is de diersoort toegevoegd die wordt gehouden. Wij registreren een UBN voor:

 • veehouders en hobbydierhouders
 • slachtplaatsen
 • verzamelplaatsen (bijvoorbeeld een veemarkt)
 • evenementen (bijvoorbeeld een keuring)

Iemand die dieren houdt kan op een locatie maar 1 UBN laten registreren. Wel is het mogelijk om op een locatie voor meerdere houders meerdere UBN's te registreren. Dit mag niet als er varkens op deze locatie worden gehouden. Verder mag u als dierhouder ook meerdere UBN's hebben.

Als u een diersoort of het UBN wilt beëindigen, dient u een aantal stappen te volgen.

Bedrijfsmatig huisdieren houden

Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren? Dan registreert u ook de locatie en krijgt de locatie een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).

Voorwaarden

 • Een UBN bestaat uit een erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen. Dit wordt ook wel 'locatie' genoemd. Een erfperceel heeft een adres en is een aaneengesloten perceel waar de stal of stallen op staan. Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest.
 • Een locatie heeft een eigen adres en minimaal een eigen toegangsweg (dieren, producten, voer, hygiënemaatregelen). Ten opzichte van een andere locatie is de huisvesting en de verzorging volledig gescheiden (personeel, voer, materialen en voertuigen).
 • Een erfperceel mag doorsneden worden door bijvoorbeeld een openbare weg, spoorweg of waterweg als transport tussen beide gedeeltes binnen de doorgetrokken grenzen van dat erfperceel plaatsvindt.
 • Een perceel is een stuk grond van een UBN waarop een dier kan lopen/staan. Percelen bestaan dus uit (beweidbare) gewaspercelen en erfpercelen. Deze gewaspercelen zijn geregistreerd in de Basisregistratie percelen.
 • Een perceel hoort maar tot een UBN. Een UBN omvat een of meer percelen.
 • Het bedrijf van de dierhouder bestaat uit alle UBN's die door de houder worden beheerd en zich bevinden op het grondgebied van de Europese lidstaat.
 • Bij onduidelijkheden stellen wij vast wat wel of niet bij de locatie hoort.

Tarieven UBN zonder dieren

U betaalt voor het hebben van een UBN. Het maakt niet uit of u daadwerkelijk runderen, schapen en/of geiten heeft op dit UBN. Heeft u in heel 2018 geen runderen, schapen en/of geiten gehouden en heeft u het UBN beëindigd voor 1 februari 2019? Dan ontvangt u geen factuur.

Houdt u wel dieren, kijk dan voor de tarieven voor meldingen en informatieproducten op de pagina's Runderen melden, Schapen en geiten melden of Varkens melden.

Tarieven UBN per diersoort

De kosten voor een UBN voor de diersoort rund is € 33,50, voor de diersoort schaap en/of geit is dit € 26 en voor varkens en bedrijfsmatig gehouden huisdieren € 19. De kosten voor een UBN voor de diersoort schaap en/of geit met productiedoel 'mesterij - art. 48' is € 150.

Service menu right