Dierlocatie UBN registreren

Houdt u runderen, varkens, schapen of geiten? Dan moet u de verblijfplaats van deze dieren registreren. Houdt u bedrijfsmatig konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren? Dan moet u ook de verblijfplaats registreren.

Een verblijfplaats noemen wij ook wel locatie. De locatie van de dieren is belangrijk om snel te kunnen handelen bij een dierziektecrisis of problemen voor de volksgezondheid. Alle locaties krijgen daarom een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit nummer heeft u nodig bij al uw meldingen in I&R.

Wat is een Uniek Bedrijfsnummer (UBN)

Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten. Ook locaties met bedrijfsmatig gehouden konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren moeten een UBN hebben. Het UBN registreert u in het Identificatie en Registratiesysteem voor dieren (I&R). Bij  het UBN staat de diersoort die wordt gehouden. Wij registreren een UBN voor:

  • veehouders en hobbydierhouders
  • slachtplaatsen
  • verzamelplaatsen (bijvoorbeeld een veemarkt)
  • evenementen (bijvoorbeeld een keuring)

Houdt u dieren? Op een locatie kunt u maar 1 UBN registreren. Wel is het mogelijk om op een locatie voor meerdere houders meerdere UBN's te registreren. Dit mag niet als er varkens op deze locatie zijn. Verder mag u als dierhouder ook meerdere UBN's hebben.

Als u een diersoort of het UBN wilt beëindigen, moet u een aantal stappen volgen.

Wanneer een UBN nodig

U heeft altijd een UBN nodig als u runderen, varkens, schapen of geiten houdt. Ook als u maar één of meer van deze dieren als hobby houdt.

Voor konijnen en huisdieren heeft u alleen een UBN nodig als u deze dieren bedrijfsmatig houdt. Ook voor pluimvee heeft u alleen een UBN nodig als u deze bedrijfsmatig houdt. Dit betekent dat u meer dan 250 kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en/of loopvogels houdt.

Voorwaarden voor een UBN

• Een UBN bestaat uit een erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen. Dit wordt ook wel 'locatie' genoemd. Een erfperceel heeft een adres en is een aaneengesloten perceel waar de stal of stallen op staan. Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest.
• Een locatie heeft een eigen adres en minimaal een eigen toegangsweg (dieren, producten, voer, hygiënemaatregelen). Ten opzichte van een andere locatie is de huisvesting en de verzorging volledig gescheiden (personeel, voer, materialen en voertuigen).
• Een erfperceel mag doorsneden worden door bijvoorbeeld een openbare weg, spoorweg of waterweg als transport tussen beide gedeeltes binnen de doorgetrokken grenzen van dat erfperceel plaatsvindt.
• Een perceel is een stuk grond van een UBN waarop een dier kan lopen/staan. Percelen bestaan dus uit (beweidbare) gewaspercelen en erfpercelen. Deze gewaspercelen zijn geregistreerd in de Basisregistratie percelen.
• Een perceel hoort maar tot een UBN. Een UBN omvat een of meer percelen.
• Het bedrijf van de dierhouder bestaat uit alle UBN's die door de houder worden beheerd en zich bevinden op het grondgebied van de Europese lidstaat.
• Bij onduidelijkheden stellen wij vast wat wel of niet bij de locatie hoort.
 

Tarieven UBN

Runderen, schapen en geiten
U betaalt voor het hebben van een UBN voor de diersoorten rund, schaap en geit. Het maakt niet uit of u ook daadwerkelijk deze dieren heeft gehouden op dit UBN. Heeft u in heel 2018 geen runderen, schapen en/of geiten gehouden en het UBN beëindigd voor 1 februari 2019? Dan ontvangt u geen factuur.

Houdt u wel runderen, schapen en/of geiten? Dan betaalt u naast de kosten voor een UBN ook voor meldingen en informatieproducten. Kijk voor de tarieven op de pagina's Runderen melden of Schapen en geiten melden.

De kosten voor een UBN voor de diersoort rund is € 33,50. Voor de diersoort schaap en/of geit is dit € 26. De kosten voor een UBN voor de diersoort schaap en/of geit met productiedoel 'mesterij - art. 48' is € 150.

Varkens, konijnen en huisdieren
U betaalt voor het hebben van een UBN voor de diersoorten varken, konijn en bedrijfsmatig gehouden huisdieren. De kosten voor een UBN voor deze diersoorten is € 19. Houdt u varkens? Dan betaalt u naast de kosten voor een UBN ook voor meldingen. Kijk voor de tarieven op de pagina Varkens melden.

Bedrijfsoverdracht

Verandert het eigendom van uw bedrijf door bijvoorbeeld een overdracht? U kunt het UBN dan overdragen. Meer informatie leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht.

Service menu right