Pluimvee of broedeieren melden

Meer artikelen
Kippen in een stal

Houdt u meer dan 250 stuks pluimvee? Dan meldt u de aan- en afvoer van koppels kippen, kalkoenen, parelhoenders en eenden binnen 5 werkdagen na de gebeurtenis aan een aangewezen databank. Produceert of verhandelt u broedeieren, dan meldt u elke maand en jaarlijks voor 1 oktober gegevens aan een aangewezen databank.

De locatie van de dieren of broedeieren krijgt een uniek bedrijfsnummer (UBN). Dit UBN vraagt u aan via een aangewezen databank. Bij een dierziektecrisis of problemen voor de volksgezondheid wil de overheid snel handelen. Alle verplaatsingen van pluimvee en broedeieren in Nederland moeten worden geregistreerd. Ook zijn er eisen aan het verpakkingsmateriaal en vervoer. Pluimveehouders die pluimvee en/of broedeieren houden en vervoeren, hebben te maken met Europese voorschriften en regels hiervoor.

Melden databank

Voor het registreren van uw locatie voor pluimvee en broedeieren en voor het melden van pluimvee en broedeieren is de stichting Avined per 1 januari 2015 aangewezen als databank. U meldt gegevens in het Identificatie en Registratiesysteem (KIP) op www.avined.nl. Heeft u vragen over de registratie van pluimvee, broedeieren of het registeren van de locatie? U bereikt stichting Avined op telefoonnummer 088 998 43 40 of via het e-mailadres kiprelatie@avined.nl.

Service menu right