Runderen melden

Meer artikelen
Koeien in een stal

Heeft u runderen? Dan meldt u de aanvoer, afvoer, geboorte, slacht, import en export daarvan in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat doet u binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis.

Om meldingen te doen moet u de verblijfplaats van de dieren bij ons registreren. Uw dierlocatie krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).

Bedrijfsregister

Iedereen die runderen houdt moet een bedrijfsregister op het bedrijf bijhouden. Dit geldt voor alle houders, slachterijen, veemarkten en verzamelplaatsen. Het bedrijfsregister bewaart u minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing.

Automatisch bijhouden

Als u alle meldingen op tijd en volledig (inclusief UBN van herkomst en bestemming) in I&R of telefonisch doorgeeft, dan heeft u al een actueel bedrijfsregister dat u kunt printen. U hoeft het register dan niet op papier bij te houden. Bij een bedrijfscontrole moet u altijd een actuele, geprinte versie van het bedrijfsregister kunnen laten zien.

Bedrijfsregister op papier

Houdt u een bedrijfsregister op papier bij? U kunt het formulier Bedrijfsregister I&R Runderen onder aan deze pagina gebruiken. In het Invulvoorbeeld bedrijfsregister I&R Runderen leest u hoe u dit bedrijfsregister invult.

Tarieven

Heeft u een UBN voor de diersoort rund? Dan betaalt u een vast bedrag van € 33,50 per locatie (UBN). Voor meldingen, herstelmeldingen of informatieproducten zijn er aparte tarieven. Deze tarieven zijn voorlopig.

Als de gemaakte kosten voor I&R over het heffingsjaar minder zijn dan verwacht, dan worden de tarieven verlaagd. De definitieve tarieven ziet u op de factuur. Deze ontvangt u 1 keer per jaar.

Voorlopige tarieven meldingen

 • geboortemelding: € 1,31
 • aanvoermelding in Nederland: € 0,05
 • importmelding: € 0,64
 • slachtmelding van aanvoer uit buitenland: € 0,05
 • te late melding door rundveehouder: € 1,08 extra
 • herstelmelding door rundveehouder: € 1,08 extra

Melding door ons geplaatst, ingetrokken of hersteld:

 • met aanvullend onderzoek: € 27,91 extra
 • zonder aanvullend onderzoek: € 16,84 extra
 • op verzoek van de houder: € 10 extra
 • geboortemelding buiten 80 werkdagen zonder DNA: € 103 extra

Tarieven bestelde overzichten per post

 • stallijst: € 2,63
 • bedrijfsregister: € 3,96

Waarom regelgeving?

Bij dierziektecrises of problemen voor de volksgezondheid moet er snel gehandeld kunnen worden. Daarom is er regelgeving voor de identificatie en registratie van bepaalde dieren.

Deze regelgeving geldt voor runderen, schapen, geiten, varkens en honden. Alle runderen in Nederland moeten geregistreerd zijn en 2 oormerken dragen. Veranderingen in het aantal runderen, de verblijfplaats en de verplaatsingen in of buiten Nederland worden in het I&R-systeem  bijgehouden.

Downloads:

Service menu right