Runderen melden: controle en herstellen meldingen

Meer artikelen
Koeien in een stal

Als u een melding doet in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R), dan worden deze gegevens gecontroleerd. Zijn er fouten gevonden, dan staan ze direct op de startpagina in het blok Inconsistente meldingen of Signaleringen.

Er staat ook bij wat u moet doen. Als u geregeld meldingen controleert, kunt u op tijd fouten herstellen.

Zelf meldingen controleren

Controleer regelmatig de status van uw meldingen in I&R. U bent zelf verantwoordelijk voor uw registratie, ook als u iemand anders gemachtigd hebt om de meldingen voor u te doen. Dit geldt ook als u meldt via een managementpakket of als Rendac de afvoermelding plaatst.

Stallijst en bedrijfsregister

Bij Bestellingen in I&R bestelt u een bedrijfsregister of stallijst. Dan heeft u overzicht in uw registratie. Deze producten krijgt u na aanvraag direct online op uw scherm of in uw mail. Wilt u het bedrijfsregister of stallijst per post ontvangen, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Wijzigen binnen 7 of 9 dagen

Alle aan- en afvoermeldingen kunt u wijzigen binnen 9 kalenderdagen na de melddatum. Ook de meldingen met een definitieve status.

Voor het wijzigen van een export-, geboorte-, dood-, (nood)slacht-, en importmelding is dit 7 kalenderdagen. Na deze periode kunt u een melding alleen nog schriftelijk herstellen of intrekken. Wilt u een melding schriftelijk herstellen of intrekken, dan ontvangen wij graag een ondertekende brief van u.

Haarkleur of geslacht wijzigen

Als het rund bij u geregistreerd staat, past u de haarkleur of het geslacht zelf aan in een geboortemelding of een importmelding. Bij runderen die na 8 december 2006 zijn geboren, wijzigt u dit in I&R of schriftelijk. Is het dier voor 8 december 2006 geboren, dan kan dit alleen schriftelijk.

Overzicht maatregelen en meldingen

Wij controleren alle meldingen van runderen. Wordt er bij deze controles een afwijking gevonden, dan kunnen we een blokkade opleggen en geldt er voor een rund of misschien het hele bedrijf een aan- en afvoerverbod. U ontvangt dan een Overzicht Maatregelen en Meldingen I&R en u kunt de melding herstellen.

Herstellen binnen 21 dagen

Krijgt u een Overzicht Maatregelen en Meldingen, dan moet u in de meeste gevallen binnen 21 dagen herstellen. Als u niet op tijd herstelt, dan doen wij dit op uw kosten.

Maatregel opgelost

Wij sturen u van het herstel geen bericht. U bekijkt in I&R of de blokkade is opgeheven.

Service menu right