Runderen melden: wat en wanneer

Meer artikelen
Koeien in een stal

Er zijn verschillenden soorten meldingen die u doorgeeft in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R).

Bijvoorbeeld:

  • geboortemelding bij de geboorte van een kalf
  • aanvoermelding wanneer u een rund koopt of verplaatst
  • afvoermelding wanneer u een rund verkoopt, laat slachten of verplaatst
  • importmelding als u een rund importeert
  • exportmelding als u een rund exporteert
  • slachtmelding als een rund wordt geslacht (voor slachterijen en slagers)
  • noodslachtmelding als u een rund voor een noodslachting afvoert
  • doodmelding als een dood dier voor onderzoek wordt afgevoerd naar een laboratorium (bijvoorbeeld de Gezondheidsdienst)

Meer informatie over importeren en exporteren en het geleideformulier bij import vindt u op de pagina's Runderen importeren of exporteren en Regelingen runderen en rundvlees.

Geslachte runderen

Gaat een rund naar de slachterij, dan doet u zelf een afvoermelding en het slachthuis een aanvoer- en slachtmelding. Een noodslachting meldt u zelf.

Dood rund voor onderzoek

Wordt een dood rund eerst onderzocht door bijvoorbeeld de Gezondheidsdienst of de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht? Dan gebruikt u een doodmelding of een melding voor een doodgeboren kalf.

Afvoer naar Rendac

Als u een kadaver laat ophalen door Rendac, dan meldt Rendac het dier af in I&R. Dit kan echter alleen als u de melding telefonisch doet via het Voice Responce Systeem (VRS) van Rendac. Het telefoonnummer is (0900) 9221.

Gebruikt u geen VRS, maar de helpdesk of de website van Rendac? Dan geeft Rendac de melding niet automatisch door. U moet het rund zelf afmelden in I&R.

Wettelijke meldtermijn

Een melding moet u binnen 3 werkdagen doen. Zaterdag, zondag en erkende feestdagen tellen niet mee als werkdag.

De dag van de gebeurtenis, bijvoorbeeld datum afvoer, is dag 0. De melding moet dan uiterlijk op werkdag 3 binnen zijn.

Te late melding

U mag tot 80 dagen na de datum van de gebeurtenis zelf uw melding doorgeven, daarna doen wij dit. Voor iedere te late melding moet u betalen. Meer informatie vindt u bij Tarieven.

Als u meldingen registreert dan worden deze direct gecontroleerd door I&R. Als alle gegevens juist zijn, wordt de melding geaccepteerd. Een melding houdt 3 dagen de status 'voorlopig'. Na 3 werkdagen wijzigt de status in definitief.

Als de gegevens niet juist zijn, geeft het systeem een foutmelding. Kijk geregeld of er foutmeldingen zijn, dan kunt u ze nog wijzigen. Zo voorkomt u dat er een aan- of afvoerverbod wordt opgelegd. Dit heet een blokkade en staat op een Overzicht maatregelen en meldingen.

Service menu right