Runderen melden: wat en wanneer

Meer artikelen
Koeien in een stal

In het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) geeft u verschillende soorten meldingen door.

Bijvoorbeeld:

  • geboortemelding bij de geboorte van een kalf
  • aanvoermelding wanneer u een rund koopt of verplaatst
  • afvoermelding wanneer u een rund verkoopt, laat slachten of verplaatst
  • importmelding als u een rund importeert
  • exportmelding als u een rund exporteert
  • slachtmelding als een rund wordt geslacht (voor slachterijen en slagers)
  • noodslachtmelding als u een rund voor een noodslachting afvoert
  • doodmelding als een dood dier voor onderzoek wordt afgevoerd naar een laboratorium (bijvoorbeeld de Gezondheidsdienst)

Meer informatie over importeren en exporteren en het geleideformulier bij import vindt u op de pagina's Runderen importeren of exporteren en Regelingen runderen en rundvlees.

Geboortemelding

Is er een kalf geboren? Dan geeft u dat binnen 3 werkdagen na de geboorte door met een geboortemelding. Vanaf 1 april 2019 moet u het kalf eerst merken. Na het merken doet u de geboortemelding. Zo voorkomt u fouten in de registratie.

Geslachte runderen

Gaat een rund naar de slachterij? Dan doet u zelf een afvoermelding. Het slachthuis doet een aanvoer- en slachtmelding. Een noodslachting meldt u zelf.

Dood rund voor onderzoek

Wordt een dood rund eerst onderzocht door bijvoorbeeld de Gezondheidsdienst of de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht? Dan gebruikt u een doodmelding of een melding voor een doodgeboren kalf.

Afvoer naar Rendac

Als u runder- of kalverkadavers laat ophalen door Rendac, dan meldt Rendac deze dieren af in I&R. Dit doen zij als het gaat om een kadaver waarvan de identificatiecode (oormerk) bekend is. Het maakt niet uit of u dit meldt via het Voice Response Systeem (VRS), website of de kadaverhelpdesk van Rendac. Het telefoonnummer van Rendac is (0900) 9221.

Meldt u nuchtere kalveren (die nog geen oormerk hebben) via de kadaverhelpdesk van Rendac? Dan worden deze niet afgemeld in I&R. Meldt u via het VRS of website van Rendac? Dan meldt Rendac deze dieren wel af in I&R. U moet dan wel de identificatiecode van het moederdier bij de hand hebben.

Wettelijke meldtermijn

Een melding doet u binnen 3 werkdagen. Zaterdag, zondag en erkende feestdagen tellen niet mee als werkdag.

De dag van de gebeurtenis, bijvoorbeeld datum afvoer, is dag 0. De melding moet dan uiterlijk op werkdag 3 binnen zijn.

Te late melding

U mag tot 80 dagen na de datum van de gebeurtenis zelf uw melding doorgeven, daarna doen wij dit. Voor iedere te late melding moet u betalen. Meer informatie vindt u bij Tarieven.

Uw meldingen worden direct gecontroleerd door I&R. Als alle gegevens juist zijn, wordt de melding geaccepteerd. Een melding houdt 3 dagen de status 'voorlopig'. Na 3 werkdagen wijzigt de status in definitief.

Als de gegevens niet juist zijn, geeft het systeem een foutmelding. Kijk regelmatig of er foutmeldingen zijn, dan kunt u ze nog wijzigen. Zo voorkomt u dat er een aan- of afvoerverbod wordt opgelegd. Dit heet een blokkade en staat op een Overzicht maatregelen en meldingen.

Zelf meldingen controleren

Controleer regelmatig de status van uw meldingen in I&R. U bent zelf verantwoordelijk voor uw registratie, ook als u iemand anders gemachtigd heeft om de meldingen voor u te doen. Dit geldt ook als u meldt via een managementpakket of als Rendac de afvoermelding plaatst. Meer informatie over de controle vindt u op de pagina Controle en herstellen van meldingen.

Service menu right