Schapen en geiten melden

Meer artikelen
Geiten in een stal

Houdt u schapen of geiten? Dan meldt u de geboorte van uw lammeren binnen 6 maanden in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Andere veranderingen in het aantal schapen of geiten meldt u binnen 7 kalenderdagen.

Bedrijfsregister

U houdt een bedrijfsregister bij en zorgt ervoor dat bij ieder transport een Vervoersdocument voor schapen en geiten aanwezig is. Deze regels gelden ook als u een of meer schapen of geiten als hobby houdt. U geeft ook door of de dieren gevaccineerd zijn tegen Q-koorts.

UBN

Om meldingen te doen moet de verblijfplaats van de dieren geregistreerd zijn. U krijgt dan een uniek bedrijfsnummer (UBN). Dit nummer heeft u bij al uw meldingen nodig.

Tarieven

Heeft u een UBN voor de diersoort schapen of geiten? Dan betaalt u een vast bedrag van € 26 per locatie (UBN). Voor meldingen, herstelmeldingen of informatieproducten zijn er aparte tarieven. Deze tarieven zijn voorlopig.

Als de gemaakte kosten voor I&R over het heffingsjaar minder zijn dan verwacht, dan worden de tarieven verlaagd. De definitieve tarieven ziet u op de factuur. Deze ontvangt u 1 keer per jaar.

Voorlopige tarieven meldingen

  • geboortemelding: € 0,25
  • aanvoermelding in Nederland: € 0,25
  • importmelding: € 0,25
  • aanvoer- en importmelding door slachthuis of verzamelplaats: € 0,05
  • te late melding: € 0,50 extra

Melding door ons geplaatst, ingetrokken of hersteld:

  • met aanvullend onderzoek: € 27,91 extra
  • zonder aanvullend onderzoek: € 16,84 extra
  • op verzoek van de houder: € 10 extra

Tarieven bestelde overzichten per post

  • stallijst: € 2,63
  • bedrijfsregister: € 3,96

Waarom schapen en geiten registreren

Dieren worden gehouden om verschillende redenen, bijvoorbeeld voor de productie of als hobby. Dat kunnen veel dieren tegelijk zijn of misschien maar een. Bij dierziektecrises of problemen voor de volksgezondheid moet er snel gehandeld kunnen worden. Daarom is er regelgeving voor de identificatie en registratie van bepaalde dieren.

Deze regelgeving geldt voor runderen, schapen, geiten, varkens en honden. Alle schapen en geiten in Nederland moeten geregistreerd zijn. Ze hebben 2 merken in en veranderingen in het aantal, de verblijfplaats en de verplaatsingen in Nederland en van of naar het buitenland worden in het I&R-systeem bijgehouden.

Service menu right