Schapen en geiten melden: wat en wanneer

Meer artikelen
Geiten in een stal

Er zijn verschillenden soorten meldingen die u doorgeeft in het Identificatie- en registratiesysteem (I&R).

Bijvoorbeeld:

 • geboortemelding bij de geboorte van een lam
 • aanvoermelding wanneer u een schaap/geit koopt of verplaatst naar een andere locatie
 • afvoermelding wanneer u schaap of geit verkoopt, laat slachten of verplaatst naar een andere locatie
 • importmelding als u een schaap of geit importeert vanuit het buitenland
 • exportmelding als u een schaap of geit exporteert naar het buitenland
 • slachtmelding als een schaap of geit wordt geslacht (voor slachterijen en slagers)
 • doodmelding als een dier dood is gegaan
 • vermissingsmelding als een dier niet meer op het bedrijf is en ook niet bekend is waar het dier wel verblijft
 • diervlagmelding bij melding van Q-koortsvaccinatie
 • merkblokkademelding, vervangend merkmelding, merkoverdrachtmelding of tijdelijke merkmelding

Importmelding

Import uit EU land

Als u schapen of geiten heeft geïmporteerd, meldt u deze dieren binnen 7 dagen aan in I&R. U geeft aan dat u de houder bent. In I&R kiest u voor Melding Import.

Import uit niet EU land

Importeert u schapen of geiten uit landen buiten de Europese Unie? Houd dan rekening met het volgende:

 • Geef de dieren op het bestemmingsadres binnen 3 werkdagen een Nederlands oormerk. Gebruik hiervoor uw eigen vrije oormerken.
 • Meld de dieren aan in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) met een importmelding.
 • Geef bij de importmelding het oorspronkelijke oormerk en het nummer van het nieuwe Nederlandse oormerk van het dier door.
Gaan de dieren rechtstreeks naar een slachthuis en worden ze binnen 5 werkdagen geslacht? Dan hoeft u de dieren geen ander oormerk te geven.
Ga voor meer informatie naar de pagina Import schapen en geiten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 

Q-koortsvaccinatie

Heeft u schapen of geiten die u moet vaccineren tegen Q-koorts? Een Q-koortsvaccinatie registreert u in I&R met een diervlagmelding. Deze melding moet u binnen 7 dagen en uiterlijk voor 1 augustus registreren. Vaccineert u het dier bijvoorbeeld op 31 juli, dan moet u dit direct registreren. U heeft dan geen 7 kalenderdagen de tijd om te registreren.

Wijzigingen in het merk

 • Soms verliest een schaap of een geit een merk. Dan doet u er een vervangend merk in. U meldt dit met een vervangend merkmelding aan I&R.
 • Gaat het dier naar de slacht en heeft u een oormerk vervangen door een tijdelijk rood merk? Dan doet u een tijdelijk merkmelding.
 • Een merk kan ook onbruikbaar of vermist zijn. Dat meld u met een merkblokkademelding.
 • Wijzigingen in het gebruik van de merken meldt u ook in I&R. U heeft bijvoorbeeld merken aan een andere houder gegeven of verkocht. Dan doet u een merkoverdrachtmelding aan I&R.

Geslachte schapen en geiten

Gaat een schaap of geit naar de slachterij dan doet u zelf een afvoermelding en het slachthuis een slachtmelding in I&R.

Afvoer naar Rendac

Meldt u een schaap of geit dood in I&R? Vergeet dan niet ook Rendac te bellen, zodat zij het dode dier ophalen. Rendac geeft de doodmelding niet door aan I&R.

Wettelijke meldtermijn

U meldt een geboorte binnen 6 maanden in I&R. Verlaat het dier de locatie (UBN) of wordt het verplaatst over de openbare weg, dan moet u voor het verplaatsen van het dier een geboortemelding doen.  

Andere meldingen dan een geboorte doet u binnen 7 kalenderdagen na de gebeurtenis. Tenzij het dier al eerder wordt afgevoerd van de locatie (UBN), dan doet u de melding ook eerder. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een dier aanvoert en vervolgens weer afvoert. Voordat u het dier afvoert moet de aanvoermelding van het dier geregistreerd staan in I&R.

Te laat

De dag van de gebeurtenis, bijvoorbeeld datum afvoer, krijgt dag 0. De melding moet dan uiterlijk de zevende kalenderdag binnen zijn.

Verwerking in het systeem

Als u meldingen registreert dan worden deze direct gecontroleerd door I&R. Als alle gegevens juist zijn, wordt de melding geaccepteerd en geregistreerd. Als de gegevens niet juist zijn, geeft het systeem een foutmelding. U kunt de melding dan direct herstellen of intrekken en opnieuw registreren.

Service menu right