Oormerken voor varkens

Meer artikelen
Varkens met oormerk

Heeft u varkens? Zorg dan ook voor oormerken. Alle varkens moeten een merk hebben.

Oormerken varkens bestellen

U bestelt oormerken voor varkens direct bij een erkende leverancier. Welke leveranciers erkend zijn, leest u in het document Leveranciers en goedgekeurde oormerken voor varkens, onder aan deze pagina. Bij de oormerkleverancier bestelt u ook tangen en pinnen. Voor vragen over prijzen, bestellingen of facturen kunt u terecht bij uw leverancier.

Wanneer varkens merken

Situaties waarin u uw varken moet merken, zijn:

Geboorte

U merkt een big met een oormerk binnen een week na het spenen of uiterlijk 3 maanden na de geboorte. Wordt de big al eerder afgevoerd van uw locatie, dan moet u eerst een oormerk aanbrengen.

Stamboekvarkens geen oormerk

Voor raszuivere en hybride varkens die zijn ingeschreven in een stamboek is een tatoeage ook voldoende. Dan is een oormerk niet nodig.

Import uit niet-EU-land

Importeert u varkens uit een land buiten de Europese Unie en gaan ze rechtstreeks naar het slachthuis? Dat hoeft u ze niet te merken. Ze moeten na import wel binnen 3 werkdagen worden geslacht. Gaan de varkens naar een andere bestemming dan het slachthuis? Dan moeten u de dieren binnen 3 werkdagen op het bestemmingsadres merken met een Nederlands oormerk. Registreer het oorspronkelijke nummer van het oormerk in uw bedrijfsregister.

Ga voor meer informatie naar de pagina Import varkens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Gebruiksmerk fokvarkens

Zeugen, gelten en beren bestemd voor de fokkerij (fokvarkens) mag u vanaf 1 januari 2019 naast het goedgekeurde I&R merk ook nog merken met een wit erkend gebruiksmerk. Op het gebruiksmerk staat het UBN van de locatie waar de dieren worden gehouden. Fokvarkens met een erkend gebruiksmerk mogen daarna niet meer gemerkt worden met een slachtmerk of klopmerk.

Vanaf 1 januari 2019 mag u dieren niet meer merken met een niet erkend gebruiksmerk. Is een fokvarken nog gemerkt met een niet erkend gebruiksmerk? Dan mag u geen erkend gebruiksmerk aanbrengen.

Slacht

Voordat een varken naar de slacht kan, krijgt het - naast het gewone oormerk - eerst een slachtmerk. Op het slachtmerk staat het UBN van de locatie waar het varken het laatst is geweest. Gaan de dieren via een verzamelplaats naar het slachthuis, dan moeten de varkens van tevoren al een slachtmerk hebben.

Varkens die rechtstreeks naar een slachthuis in Duitsland gaan mogen worden gemerkt met een klopmerk. Dit mag niet als de dieren eerst naar een verzamelplaats gaan. Op het klopmerk staat het UBN van het bedrijf van afvoer.

Is een fokvarken gemerkt met een erkend gebruiksmerk? Dan mag er geen slachtmerk of klopmerk meer worden aangebracht. Op het gebruiksmerk staat het UBN van de locatie waar het dier het laatst is geweest. Een slachtmerk is daarom niet meer nodig.

Heeft een dier voor 1 januari 2019 een niet erkend gebruiksmerk gekregen? Dan moet het bij afvoer naar het slachthuis nog wel gemerkt worden met een slachtmerk.

Oormerk varken verloren

Bij verlies van het oormerk merkt u uw varken opnieuw binnen 3 werkdagen. Gebruik een oormerk uit uw voorraad. Vul bij een verloren oormerk het oormerknummer en de datum van verlies in op uw bedrijfsregister. Meer informatie over het bedrijfsregister en het vervoersdocument dat daar een onderdeel van is, leest u op de pagina Varkens melden.

Slacht- en gebruiksmerken varkens

Slachtmerken kunt u alleen krijgen bij de leveranciers Merko BV, Metal & Plastic Supplies Hut BV en Record Industrie BV.

Gebruiksmerken voor fokvarkens kunt u alleen krijgen bij de leveranciers Merko BV, Metal & Plastic Supplies Hut BV en Schippers Bladel BV.

Download:

Service menu right