Varkens verplaatsen

Meer artikelen
Biologische varkens buiten

Houdt u 5 of meer varkens? Dan gelden er strenge regels voor het verplaatsen ervan. Deze zijn vastgelegd in de Regeling Preventie Dierziekten.

Heeft u minder dan 5 varkens? Dan hoeft u alleen de verplaatsingen voor de Identificatie en Registratie (I&R) te melden.

Wijziging uitvoeringsinstantie

Per 4 oktober 2015 is het I&RVL-bureau gestopt met zijn werkzaamheden. Door RVO.nl aangewezen databanken hebben de taken overgenomen.

Aangewezen databanken

De databanken die RVO.nl heeft aangewezen vindt u op de pagina Varkens Melden. U kunt bij deze databanken terecht voor de registratie van verplaatsingen en het aanvragen van toestemmingen voor varkenstransporten.

Toestemming transport

Als u als varkenshouder varkens aflevert aan een andere varkenshouder, vraag hier dan vooraf toestemming voor aan. U geeft meldingen digitaal door via een van de databanken. U ontvangt dan een bericht waarin de databank aangeeft of het voorgenomen transport voldoet aan de voorwaarden en of u toestemming krijgt voor het voorgenomen transport. Dit gebeurt op basis van de gegevens die bij de databank bekend zijn. Een toestemming is 7 dagen geldig nadat deze is verleend.

U moet zowel een toestemming aanvragen als een afvoermelding doen. Een toestemming wordt niet automatisch omgezet naar een afvoermelding.

Uitzondering

Er zijn situaties waarvoor u geen toestemming voor transport hoeft aan te vragen. Het gaat hier om het vervoer:

  • naar een slachthuis
  • van mannelijke varkens naar een afzonderingsruimte voor erkende spermawincentra
  • naar een onderzoeksinstituut
  • vanuit het buitenland (vanaf 1 januari 2015)
  • naar plaatsen waar varkens worden gehouden voor recreatieve of educatieve doeleinden, de RE-bedrijven
  • naar het buitenland (vanaf 4 oktober 2015)
  • naar een verzamelplaats (vanaf 4 oktober 2015)

De uitzondering geldt voor toestemming transport, maar niet voor het melden van aan- of afvoer van varkens vanuit de regeling I&R.

Ontheffing bijzondere praktijksituaties

Er zijn bijzondere praktijksituaties waarin het mogelijk is om af te wijken van de regeling preventie dierziekten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing, uitbreiding of beëindiging van uw bedrijf. In deze situaties vraagt u voor een bepaalde periode een ontheffing aan. Voor meer informatie neemt u telefonisch contact met ons op.

Waarom verplaatsingen registreren

De overheid wil er alles aan doen om de verspreiding van dierziektes te voorkomen. Ook bij varkens. Daarom zijn er voor het verplaatsen van varkens verschillende regels. Transport mag bijvoorbeeld alleen maar met toestemming vooraf worden uitgevoerd. Op die manier wil de overheid problemen niet alleen voor zijn, maar bij een crisis of gevaar voor de volksgezondheid ook snel kunnen handelen. De regels hierover zijn vastgesteld in de Regeling Preventie Dierziekten.

Toezicht

De overheid scherpt op verzoek van de betrokken sectororganisaties  het toezicht op naleving van de regels verder aan. Wij bewaken samen met de aangewezen databanken de kwaliteit van de ingevoerde gegevens. Bij de uitvoering hiervan werken wij nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 
Als houder van varkens blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het juist aanvragen van toestemmingen voor varkenstransporten. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de controle op de aanwezigheid van een toestemming.

Service menu right