Varkens verplaatsen: bedrijfsstatus

Meer artikelen
Biologische varkens buiten

Ieder type bedrijf heeft een rol in de varkenshouderijketen van fokkerij tot vleesproductie. Voor bedrijven met veel contacten gelden strengere eisen voor hygiëne en gezondheidsbewaking.

Elk type bedrijf heeft een specifieke bedrijfsstatus.

Statustypen

Die status geeft aan welke aan- en afvoermogelijkheden het bedrijf heeft. Het overzicht van bedrijfsstatussen wordt in de piramide van de varkenshouderij in Nederland weergegeven. Deze vindt u in de bijlage onder aan deze pagina.

A- C- of E-status

Een A-bedrijf is een fokkerijbedrijf. Een E-bedrijf is een speenbiggenbedrijf, waar gespeende biggen van een fokkerijbedrijf (A-bedrijf) worden opgefokt. Een C-bedrijf fokt meestal biggen op van een A- of E-bedrijf tot geslachtsrijpe zeugen.

B- of F-status

Een B-bedrijf is een vermeerderingsbedrijf en ontvangt meestal geslachtsrijpe zeugen van een C-bedrijf en houdt zeugen waarmee biggen worden geproduceerd. Deze biggen gaan naar een D-bedrijf of F-bedrijf. Een F-bedrijf is speenbiggenbedrijf en is vergelijkbaar met een E-bedrijf.

D-bedrijf

Het D-bedrijf is meestal een vleesvarkensbedrijf dat biggen opfokt tot de slachtrijpe leeftijd. Het D-bedrijf kan ook een zogenoemd gesloten bedrijf zijn. In dat geval heeft het bedrijf eigen zeugen die biggen produceren en die het bedrijf zelf opfokt tot de slachtrijpe leeftijd. Vraagt u geen status aan, dan krijgt uw bedrijf een D-status.

RE-bedrijf

Een bijzondere categorie zijn de zeer kleine of hobbybedrijven. Zij vragen een RE-status aan.

Wilt u bepalen welke status het beste bij uw bedrijf past? Gebruik het overzicht status bepalen, onder aan deze pagina. Is uw bedrijfssituatie veranderd? Bepaal dan opnieuw uw bedrijfsstatus.

Aan- en afvoerregels

Voor de verschillende bedrijfsstatussen gelden verschillende aan- en afvoerregels. Bij uitbraak van een dierziekte kunnen deze regels verscherpt worden. Een volledige overzicht van de aan- en afvoerregels per bedrijfsstatus vindt u in de schematische weergave van aan- en afvoermogelijkheden onder aan deze pagina.

Voorwaarden

A-, C, of E-bedrijf

Als A-bedrijf, C-bedrijf of E-bedrijf moet u aan strenge hygiënevoorschriften en gezondheidsbewaking voldoen. Eens per maand neemt een dierenarts bloedmonsters, die door een laboratorium worden onderzocht op klassieke varkenspest en Ziekte van Aujeszky. Het A-bedrijf houdt gelten en zeugen voor de productie van biggen. Als het A-bedrijf varkens levert aan een E- of een cluster van maximaal 3 C-bedrijven, dan meldt het bedrijf dit bij ons.

Het C-bedrijf fokt biggen op tot de geslachtsrijpe leeftijd. Het E-bedrijf fokt speenbiggen op van een A-bedrijf, waarmee een vaste relatie is aangegaan. Als het E-bedrijf varkens levert aan een cluster van maximaal 3 C-bedrijven dan meldt het bedrijf dit bij ons. In de praktijk worden C- en E-bedrijven gezien als een verlengstuk van het fokkerijbedrijf waarvan de biggen afkomstig zijn.

B- of F-bedrijf

Een B-bedrijf heeft geen specifieke eisen voor hygiënevoorschriften en gezondheidsbewaking. Een B-bedrijf houdt gelten en zeugen voor de productie van biggen. Als een B-bedrijf varkens levert aan een F-bedrijf dan meldt het B-bedrijf dit bij ons. Het F-bedrijf fokt speenbiggen op van een B-bedrijf, waarmee een vaste relatie is aangegaan. In de praktijk kan het F-bedrijf worden gezien als een verlengstuk van het vermeerderingsbedrijf waarvan de biggen afkomstig zijn.

D-bedrijf

Een D-bedrijf heeft geen specifieke eisen voor hygiënevoorschriften en gezondheidsbewaking. Een D-bedrijf mag geen varkens afvoeren naar een varkenshouderijbedrijf in Nederland, maar mag alleen varkens afvoeren naar een slachthuis, verzamelplaats of het buitenland.

RE-bedrijf

Voor een locatie waar 4 varkens of minder worden gehouden vraagt u een RE-status aan. Het gaat dan meestal om het hobbymatig houden van varkens. Onder 4 varkens wordt ook verstaan 4 zeugen met hun nog niet gespeende biggen.

Aanvragen status

Een A-, B-, C-, E-, F- of RE-status vraagt u telefonisch bij ons aan. Vraagt u geen status aan, dan wordt uw bedrijf automatisch aangemerkt als D-bedrijf.

Wijzigen status

Is uw bedrijfssituatie veranderd en u wilt daarom uw bedrijfstatus wijzigen, neem dan telefonisch contact met ons op.

Schorsen of intrekken status

Als u niet voldoet aan de voorwaarden of als er een uitbraak is van een besmettelijke dierziekte, dan kan de status worden geschorst of ingetrokken. Dit heeft als gevolg dat de aanwezige varkens alleen naar het slachthuis mogen worden afgevoerd, behalve als er bij een uitbraak andere maatregelen worden genomen door de minister.

Toezicht

De overheid scherpt op verzoek van de betrokken sectororganisaties het toezicht op naleving van de regels verder aan. Wij bewaken samen met de aangewezen databanken de kwaliteit van de ingevoerde gegevens. Bij de uitvoering hiervan werken wij nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Downloads:

Service menu right