Dierentuin

Dierentuinen hebben een vergunning nodig. Zij krijgen een vergunning als ze voldoen aan de eisen die het Besluit houders van dieren stelt aan de verblijven, de verzorging, de registratie en werkwijze.

Zijn er wijzigingen in een dierentuin, dan moet de vergunning worden aangepast.

Definitie

Volgens het Besluit houders van dieren is een dierentuin een 'permanente inrichting waar levende wilde dieren worden gehouden om gedurende ten minste 7 dagen per jaar te worden tentoongesteld aan het publiek, met uitzondering van circussen en dierenwinkels'. Om een dierentuin te mogen zijn heeft u een vergunning nodig.

Dierentuinen in Nederland

In Nederland zijn verschillende dierentuinen. Een dierentuin is opengesteld voor publiek, maar speelt ook een belangrijke rol bij het in stand houden van diersoorten. Ze nemen deel aan onderzoek, bestaande fokprogramma's en spannen zich in voor bewustwording van het publiek voor soortenbescherming en behoud van biodiversiteit.

In het Overzicht dierentuinen met vergunning ziet u welke dierentuinen in ons land een vergunning hebben.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet een dierentuin aan een aantal eisen voldoen. Welke dat precies zijn leest u in het Besluit houders van Dieren (hoofdstuk 4).

Geen dierentuin

In de volgende situaties spreken we niet van een dierentuin:

  • In een inrichting worden wilde dieren gehouden van ten hoogste 10 diersoorten. Dit zijn geen dieren die op grond van de artikelen 4 en 5 van de Flora- en faunawet zijn aangewezen.
  • In een inrichting worden - behalve wilde dieren van ten hoogste 10 diersoorten - vooral dieren gehouden die horen bij de diersoorten in bijlage 2 van het Besluit houders van dieren. De dieren worden daarbij niet tijdelijk of langdurig voor verzorging of verpleging opgevangen.
  • In een inrichting worden wilde dieren van ten hoogste 10 diersoorten gehouden, worden dieren niet tijdelijk of langdurig voor verzorging of verpleging opgevangen. Het tentoonstellen van de dieren aan het publiek is van ondergeschikt belang.
  • In een inrichting worden dieren maximaal 12 maanden voor verzorging of verpleging opgevangen en na die periode weer in vrijheid gesteld of ergens anders ondergebracht.

Mogelijk hebt u in deze situaties wel met andere regels en wetten te maken, zoals de andere bepalingen uit de Wet Dieren, de Flora- en faunawet en CITES.

Aanvragen

U vraagt een vergunning voor uw dierentuin aan op de pagina Dierentuin op mijn.rvo.nl. Daar kunt u ook uw bestaande vergunning wijzigen als er veranderingen zijn in uw dierentuin.

Voorbeelden uit de praktijk

Dierentuinen moeten omschrijven hoe ze hun dieren houden, huisvesten, verzorgen en tonen. Hoe dat gebeurt, verschilt per dierentuin en per diersoort. In de volgende praktijkvoorbeelden onder aan deze pagina ziet u hoe de verschillende dierentuinen dit hebben gedaan.

Service menu right