Dierentuin | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Dierentuin

02-07-2020

Nederland heeft een groot aantal dierentuinen met verschillende diercollecties. Dat zijn niet alleen de bekende grote dierentuinen. Denk bijvoorbeeld aan vlindertuinen, kinderboerderijen met beschermde diersoorten en natuurinformatiecentra. Of privécollecties die iemand openstelt voor het publiek.

Een dierentuin zorgt voor goede verzorging en huisvesting van de dieren. Een dierentuin helpt ook mee aan biodiversiteit te behouden en diersoorten te beschermen. Hierover geeft de dierentuin het publiek voorlichting. Om een dierentuin te mogen exploiteren is een dierentuinvergunning nodig.

Wanneer een vergunning?

Volgens het Besluit houders van dieren is een dierentuin een 'permanente inrichting waar levende wilde dieren worden gehouden om gedurende ten minste 7 dagen per jaar te worden tentoongesteld aan het publiek, met uitzondering van circussen en dierenwinkels'. Om een dierentuin te mogen exploiteren heeft u een vergunning nodig.

U heeft een dierentuin vergunning nodig als u:
•    beschermde dieren houdt
•    meer dan 10 verschillende wilde diersoorten houdt
•    deze dieren langer dan 12 maanden voor verzorging of verpleging opvangt, en
•    deze dieren minstens 7 dagen per jaar aan publiek toont

Om een vergunning te krijgen moet een dierentuin aan een aantal eisen voldoen. Zo stelt het Besluit houders van dieren bijvoorbeeld eisen de verzorging en huisvesting. Maar ook aan de registratie en conservatie. Daarnaast stelt het ook eisen aan het informeren van het publiek.

Exploiteert u bijvoorbeeld een kinderboerderij of opvangcentrum? Dan hoeft u misschien geen vergunning te hebben. Misschien heeft u wel met andere regels en wetten te maken. Zoals de Wet Dieren, de Wet natuurbescherming, de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten en/of CITES.

Dierentuinvergunning nodig?

Soms is het lastig om te bepalen of u een dierentuinvergunning nodig heeft. Daarvoor moet u een aantal vragen beantwoorden. We hebben ze in het schema hieronder voor u op een rijtje gezet. Beantwoord ze met Ja of Nee en volg de pijlen. Het is dan snel duidelijk of u een vergunning nodig heeft of niet.

Vergunning aanvragen en wijzigingen melden

U wilt een vergunning aanvragen voor een dierentuin of een wijziging in uw dierentuin of dierenbestand melden. U logt hiervoor in met eHerkenning niveau 2+ of hoger of DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning of DigiD aan.

Bekijk het aanvraag- en meldproces: van voorbereiden en aanvragen of melden, tot wat erna gebeurt.

Controle en handhaving

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de bestuursrechtelijke handhaving uit voor de dierentuinregelgeving. Wij bekijken of u een overtreding nog kunt herstellen. De politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) voeren de strafrechtelijke handhaving uit. Dit doen zij in samenwerking met het Openbaar Ministerie. De politie en de NVWA kunnen bijvoorbeeld boetes geven bij overtredingen.

Mogelijke gevolgen na een overtreding

Samen met de NVWA doen wij onderzoek naar de naleving van deze regelgeving. Wij treden op als u een dierentuin exploiteert zonder een vergunning. Hierbij kijken wij eerst of u onder 1 van de vrijstellingen uit de wet valt. Valt u niet onder een vrijstelling en krijgt u op korte termijn geen vergunning? Dan kunnen we de dierentuin voor een deel of helemaal sluiten.

Goede voorbeelden uit de Europese Unie

In een dierentuinvergunning staat een aantal regels. De Richtlijn goede praktijken voor dierentuinen in de Europese Unie (EU) kan u helpen deze goed uit te voeren. Specialisten van dierentuinen hebben ervaringen en goede praktijken in dit document verzameld. Ze hebben dit gedaan op verzoek van de Europese Commissie (EC). Deze wil zo de rol van dierentuinen sterker maken om de biodiversiteit op onze planeet te bewaren. De richtlijn staat op de website van de EC onder de naam EU Zoos Directive Good Practices Document.

Dierentuinen in Nederland

Verspreid door Nederland ligt een groot aantal dierentuinen met een vergunning. In het Overzicht dierentuinen met vergunning ziet u welke dierentuinen in ons land een vergunning hebben.

Voorbeelden uit de praktijk

Dierentuinen omschrijven hoe zij dieren houden, verzorgen en tonen. De manier waarop een dierentuin dieren houdt, verzorgt en toont, beslist zij zelf. Natuurlijk houden zij daarbij rekening met de behoeften van de soort en de regels die daarbij horen. In de voorbeelden hieronder ziet u hoe de verschillende dierentuinen dit in de praktijk hebben gedaan.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.