Opvang in beslag of in bewaring genomen dieren

Meer artikelen
Schaap in een wei

Zijn uw dieren in beslag of in bewaring genomen? Vangt u in beslag of in bewaring genomen dieren op of wilt u dat gaan doen? Dan gelden er bepaalde regels.

Mensen houden huisdieren, hobbydieren en productiedieren. Soms worden dieren, door welke oorzaak dan ook, niet goed verzorgd. In de Wet dieren en het Besluit houders van dieren is geregeld dat de overheid ingrijpt als het niet goed gaat met dieren. Een van de maatregelen die zij dan neemt, is het in beslag of in bewaring nemen van een dier. Ook illegaal ingevoerde dieren of beschermde dieren waarvoor mensen geen ontheffing hebben om deze te houden, worden in beslag genomen. We zorgen er dan voor dat het dier een veilig onderdak en goede verzorging krijgt.

Inbeslagname

Een opsporingsambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de politie of de douane neemt een dier in beslag. Dit doet hij pas als duidelijk is dat de eigenaar van een dier de regels voor dierenwelzijn overtreedt. Soms komt dit omdat de registratie en of identificatie van een dier niet in orde is, maar het kan ook zijn omdat het dier wordt verwaarloosd of zelfs mishandeld.

Strafrecht of bestuursrecht

We spreken niet altijd van inbeslagname als we dieren naar opvangadressen brengen. Soms spreken we van in bewaring nemen. Alleen een officier van justitie legt een inbeslagname op via het strafrecht. Daarna eist de officier een straf, meestal in de vorm van een boete. Soms kan het dier weer terug naar de eigenaar, bijvoorbeeld als de inbeslagname onterecht was of als er onvoldoende bewijs is gevonden. Kan het dier niet terug dan wordt het verkocht of herplaatst. Beschermde dieren worden teruggebracht naar het land van oorsprong.

Een dier in bewaring nemen is een bestuursrechtelijke maatregel. Dit werkt anders dan bij een inbeslagname. Bij het bestuursrecht staat niet de straf centraal, maar het herstel van een leefbare situatie voor het dier.

Niet de officier van justitie, maar wij mogen bestuurlijk handhaven. Meestal geven we eerst een waarschuwing. De eigenaar krijgt dan de kans de leefomstandigheden van het dier te verbeteren. Voordat het dier terug mag naar de eigenaar moet de leefsituatie zijn verbeterd, het dier voldoende zijn hersteld en heeft de eigenaar de gemaakte kosten betaald. Is de situatie te ernstig of onvoldoende hersteld? Dan worden de dieren naar een opvangadres gebracht waar ze alle veterinaire zorg krijgen. De dieren worden dan in bewaring genomen. De eigenaar van de dieren moet dan ook de kosten voor opvang, transport, dierenarts en eventuele medicatie betalen.

Zijn uw dieren in bewaring genomen? Dan stellen wij u schriftelijk op de hoogte over het vervolg. In de brief staat ook met wie u contact opneemt. Bij inbeslagname doet justitie dat.

Opvang van dieren

Goede zorg voor in beslag of in bewaring genomen dieren is belangrijk. De dieren hebben soms veel meegemaakt. Wij regelen de opvang namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zelf vangen we geen dieren op. We maken gebruik van verschillende opvangadressen. Deze selecteren we, want een opvangadres moet aan kwaliteitseisen voldoen. De selectie gebeurt via een aanbestedingsprocedure, zodat iedereen de kans heeft om met ons een overeenkomst af te sluiten.

De NVWA controleert jaarlijks deze opvangadressen. Tijdens de controle kijken de inspecteurs of de opvangadressen nog voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast bezoeken ook medewerkers van de afdeling in beslag genomen dieren van RVO.nl de opvangadressen.

We maken onderscheid tussen adressen voor:

  • landbouwhuisdieren en paarden
  • gezelschapsdieren
  • beschermde dieren

Opvangadres worden

Wilt u zich opgeven als opvangadres? Dan kunt u zich via een aanbestedingsprocedure aanmelden op Tenderned. RVO.nl beoordeelt de aanmeldingen. Met de geselecteerden sluiten wij een overeenkomst voor een bepaald aantal jaren. Daarna komt er een aanbestedingsprocedure voor nieuwe overeenkomsten. Op Tenderned kunt u lezen welke eisen wij stellen aan de opvang.

Hieronder ziet u de lopende overeenkomsten.

Landbouwhuisdieren en paarden

Voor opvangadressen voor landbouwhuisdieren en paarden was in 2013 een aanbesteding. Deze overeenkomsten zijn ingegaan op 1 april 2014 en liepen in eerste instantie tot 1 april 2016. Daarna hebben wij deze verlengd met 2 jaar. De overeenkomsten lopen tot 1 april 2018. Deze datum blijkt niet haalbaar. Daarom gaan we werken met overbruggingsovereenkomsten.

Overbruggingsovereenkomsten

Door inwerkingtreding van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren, kost de aanbesteding meer tijd. Wij hebben bij een aanbesteding te maken met verschillende vaststaande termijnen. Hierdoor halen wij de planning van 1 april niet. Totdat de nieuwe openstellingsdatum bekend is, gaan wij overbruggingsovereenkomsten aan met de huidige opvangadressen. Deze overbruggingsovereenkomsten lopen tot 1 oktober 2018.

Heeft u interesse in het opvangen van landbouwhuisdieren en/of paarden? Houdt u dan Tenderned in de gaten tussen 1 april en 1 oktober 2018.

Inheemse en uitheemse (beschermde) dieren

Voor opvangadressen voor inheemse en uitheemse levende (beschermde) dieren was in de eerste helft van 2017 een aanbesteding. Deze overeenkomsten zijn ingegaan op 1 augustus 2017 en lopen in eerste instantie tot 1 augustus 2020. Deze overeenkomsten kunnen verlengd worden met 3 jaar tot 1 augustus 2023.

Gezelschapsdieren

Voor opvangadressen voor gezelschapsdieren was in het voorjaar van 2017 een aanbesteding. Deze overeenkomsten zijn ingegaan op 1 mei 2017 en lopen in eerste instantie tot 1 mei 2019. De overeenkomsten kunnen verlengd worden met 2 jaar tot 1 mei 2021.

Is er op dit moment geen aanbestedingsprocedure voor de categorie waarvoor u opvangadres wilt worden? Dan kunt u zich helaas niet aanmelden als opvangadres.

Dier overnemen

Als een dier in beslag of in bewaring is genomen dan verblijft het op een opvangadres. In ieder geval tot duidelijk is of het teruggaat naar de eigenaar of dat dit niet meer kan. Kan het dier niet meer terug naar de eigenaar? Dan willen we natuurlijk dat het een nieuw thuis krijgt. Huisdieren worden herplaatst via asielen en de Dierenbescherming. Wilt u een dier in huis nemen, dan kunt u terecht bij een asiel bij u in de buurt of kijkt u op de website Ik zoek baas.dierenbescherming.nl.

Landbouwhuisdieren en paarden worden aan geselecteerde handelspartijen verkocht. Paarden die niet via de handel worden verkocht, herplaatst de Dierenbescherming. Op Ik zoek baas bij 'Zoek een weidedier', vindt u de paarden die een nieuwe eigenaar zoeken.

Mishandeling en verwaarlozing melden

Wilt u een geval van mishandeling of verwaarlozing van dieren melden? Dat kan op telefoonnummer 144. Afhankelijk van de melding onderneemt de politie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) of de NVWA dan actie. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar tegen lokaal tarief.

Voor vragen en meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren kunt u ook gebruik maken van Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Dit is een initiatief uit de veehouderijsector en wordt ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Meer informatie vindt u op www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl.

Service menu right