Welzijnseisen voor dieren

Als houder van dieren moet u zich houden aan regels om daarmee het welzijn en de gezondheid van uw dieren te waarborgen. Er zijn bijvoorbeeld eisen voor huisvesting, verzorging, fokken en het scheiden van dieren.

Of u nu bedrijfsmatig of hobbymatig dieren houdt: als houder bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. De regels hierover staan in de Wet dieren. Op 1 juli 2014 zijn de laatste onderdelen van deze wet in werking getreden, waaronder het Besluit houders van dieren.

Productiedieren en huisdieren

De Wet dieren maakt onderscheid tussen productiedieren en huisdieren. Productiedieren zijn dieren die bedrijfsmatig worden gehouden voor de productie van dierlijke producten, zoals levensmiddelen, wol, huiden, pelzen of andere producten. Niet alle dieren mogen worden gehouden voor hun producten.

Meer informatie over het houden van productiedieren vindt u op de pagina Productiedierenlijst. Voor het houden en verzorgen van deze dieren houdt u zich aan de regels voor huisvesting en verzorging.

Hobbymatig huisdieren houden

Huisdieren zijn dieren die u voor de hobby of voor het gezelschap houdt. Het gaat om zoogdieren, vogels, vissen, reptielen of amfibieƫn. Niet alle dieren zijn geschikt om als huisdier te houden. Bijvoorbeeld omdat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of gevaarlijk zijn voor mensen.

In Nederland mag u alleen huisdieren houden die geen risico vormen voor mensen of dieren. In de Wet dieren is vastgelegd dat er lijsten moeten komen waarop de diersoorten staan die u als huisdier mag houden: de positieflijsten.

Bedrijfsmatig huisdieren houden

Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren? Dan moet u zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, vakbekwaamheid en huisvesting.

Verboden handelingen

U bent verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van uw dieren. Dat betekent onder andere dat u niet zonder redelijk doel of buiten verhouding bij een dier pijn of letsel mag veroorzaken of de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.

Om dit concreter te maken zijn verschillende handelingen vastgesteld die in elk geval verboden zijn. Daarnaast zijn er ook overtredingen die niet concreet zijn vastgesteld in de regelgeving. Hier geldt dat we per situatie kijken of u het welzijn en de gezondheid van uw dier(en) voldoende heeft gewaarborgd. De volgende handelingen zijn in elk geval verboden:

  • Een dier mag niet te zwaar werk doen of werk waarvoor het dier niet geschikt is.
  • Een koe met overvolle uier mag niet worden vervoerd of worden verkocht op een markt of een andere openbare verkoping.
  • Bij de verlossing van een koe mag niet de kracht van een dier of ander krachttoestel worden gebruikt.
  • Een hond mag niet als trekkracht worden gebruiken. Van dit verbod geldt een vrijstelling voor 5 rassen voor de sledehondensport. Voor andere activiteiten vraagt u een ontheffing aan.
  • U mag zich niet bewust ontdoen van een dier zonder dat u de zorg ervoor overdraagt aan een ander.
  • U mag een dier niet schoppen of slaan.
  • U mag een dier niet blootstellen aan of verwonden door een explosieve, bijtende of brandende stof.
  • U mag een dier niet op slecht of niet beweidbaar land weiden.
  • U mag een dier niet gebruiken als vervoer of transportmiddel als het dier niet geschikt is om spullen of mensen te vervoeren of er te zwaar door wordt belast.

Mishandeling en verwaarlozing melden

Wilt u een geval van mishandeling of verwaarlozing van dieren melden? Dat kan op telefoonnummer 144. Afhankelijk van de melding onderneemt de politie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbeschermimg (LID) of de NVWA dan actie. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar tegen lokaal tarief.

Voor vragen en meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren kunt u ook gebruik maken van Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Dit is een initiatief uit de veehouderijsector en wordt ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Meer informatie vindt u op www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl.

Service menu right