Welzijnseisen voor dieren: Regels voor fokken

Bij het fokken met huisdieren is het belangrijk dat de manier waarop dit gebeurt niet schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de jongen. Dit geldt voor hobbyhouders en voor bedrijfsmatige houders van huisdieren.

De eerste 4 voorwaarden hieronder zijn ook van toepassing voor het fokken van paarden, pony's en ezels die niet voor landbouwdoeleinden worden gehouden. Deze voorwaarden gelden voor u:

  • U zorgt er zo veel mogelijk voor dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten niet worden doorgegeven.
  • U zorgt er zo veel mogelijk voor dat uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn, niet worden doorgegeven.
  • U zorgt er zo veel mogelijk voor dat ernstige gedragsafwijkingen niet worden doorgegeven.
  • Het aantal nesten of nakomelingen mag gezondheid of welzijn van het dier niet benadelen.
  • Voortplanting moet zo veel mogelijk op natuurlijke wijze gebeuren.
  • Een hond krijgt in een aaneengesloten periode van 12 maanden maximaal een nest.
  • Een kat krijgt in een aangesloten periode van 12 maanden maximaal 2 nesten of maximaal 3 nesten in 24 maanden.

Om aan deze regels te voldoen blijft u op de hoogte van ontwikkelingen bij de diersoort waarmee u fokt. Meer informatie over de andere regels voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren leest u op de pagina Bedrijfsmatig huisdieren houden.

Voortplantingstechnieken

Past u voortplantingstechnieken toe bij dieren, dan zijn er regels. Voortplantingstechnieken zijn alle handelingen om een dier te bevruchten of de vruchtbaarheid te beoordelen. Er is geen onderscheid tussen regels voor productiedieren en voor huisdieren. De regels zijn:

  • U mag de gezondheid en het welzijn van het ouderdier en de nakomelingen niet schaden. U let daarbij op het specifieke, natuurlijke en sociale gedrag van uw dieren.
  • U mag geen elektrische prikkels gebruiken om sperma te winnen. Dit geldt niet voor spermawinning voor de European Association of Zoos and Aquaria die een Europees fokprogramma voor bedreigde diersoorten co├Ârdineert.

Service menu right