Diergezondheidsfonds

De overheid probeert op verschillende manieren dierziektes in de veehouderij te voorkomen en te bestrijden. De kosten hiervoor worden betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF). Heeft u schapen, geiten of pluimvee of produceert u broedeieren of vaccinbroedeieren? Dan krijgt u een gezondheidsheffing opgelegd.

Het Diergezondheidsfonds krijgt geld van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Europese Unie én vanuit de agrarische sector. Dat laatste gebeurt via de diergezondheidsheffing.

Met deze heffing wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de kosten dekken die de overheid maakt voor de bestrijding van de in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) aangewezen dierziektes.

Wijziging 2018

Vanaf 2018 gaat u voor varkens een diergezondheidsheffing betalen. Tot 2018 werden de kosten voor bestrijding van dierziektes bij varkens en runderen nog gefinancierd uit de reserves van de productschappen. Voor runderen blijft dit zo. U betaalt daarom voor runderen geen diergezondheidsheffing.

Voor wie?

Voldoet u aan een van de volgende criteria? Dan bent u verplicht de diergezondheidsheffing te betalen.

Tarieven

De tarieven voor de diergezondheidsheffing zijn gebaseerd op een raming voor de verwachte kosten voor de komende 3 jaar. Hierbij is rekening gehouden met de kosten van de afgelopen 2,5 jaar.
 
U ontvangt van ons jaarlijks een voorlopige factuur. Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een definitieve beschikking waarin de vastgestelde heffing staat. Daarna ontvangt u een definitieve factuur.

Voorbeelden van kosten

De overheid gebruikt de heffing om de kosten te dekken voor:

  • De bestrijding van de dierziektes die opgenomen zijn in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd).
  • Preventieve maatregelen die de kans op een uitbraak van besmettelijke dierziektes verkleinen.
  • Overname en onderzoek van dieren die worden verdacht van een besmettelijke dierziekte.
  • Eventuele schadeloosstelling na ruiming van dieren op besmette bedrijven. Zie hiervoor de flyer Taxatie en tegemoetkoming bij een besmettelijke dierziekte (pdf).
  • Monitoring en screening.

Voorbeelden van besmettelijke dierziektes zijn mond- en klauwzeer (MKZ), vogelgriep, Q-koorts, blauwtong en scrapie.

Service menu right