Diergezondheidsfonds

Vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF) proberen we dierziektes in de veehouderij te voorkomen en te bestrijden. Ook worden agrarisch ondernemers geholpen als hun dieren getroffen worden door besmettelijke ziektes als mond- en klauwzeer (MKZ), vogelgriep, Q-koorts, blauwtong of scrapie.

Dierhouders, de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dragen bij aan het fonds. Heeft u schapen, geiten, varkens of pluimvee of produceert u broedeieren of vaccinbroedeieren? Dan krijgt u een diergezondheidsheffing opgelegd. Met deze heffing wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de kosten dekken die de overheid maakt voor de bestrijding van dierziektes die in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) staan.

Wijziging 2018

Varkenshouders betalen vanaf 2018 een diergezondheidsheffing. Tot 2018 werden de kosten voor bestrijding van dierziektes bij varkens nog gefinancierd uit de reserves van de Productschappen.

Pluimveehouders krijgen vanaf 2018 heffingen per opzet en niet meer over een gemiddeld aantal.

Er komt geen voorlopige en definitieve factuur meer. Vanaf 2018 ontvangen dierhouders na de beschikking direct een definitieve factuur.

Rundveehouders betalen geen diergezondheidsheffing over 2018. Er zitten nog voldoende reserves in het fonds.

Wanneer moet u de heffing betalen?

Voldoet u aan een van deze punten? Dan moet u de diergezondheidsheffing betalen:

Tarieven

De tarieven voor de diergezondheidsheffing zijn gebaseerd op een berekening van de verwachte kosten voor de komende 3 jaar. Hierbij is rekening gehouden met de kosten van de afgelopen 2,5 jaar. De tarieven leest u op de pagina van de diersoort of de pagina Broedeieren en/of vaccinbroedeieren.

 

Voorbeelden van kosten

De overheid gebruikt de heffing om de kosten te dekken voor:

  • De bestrijding van de dierziektes uit de Gwwd.
  • Preventieve maatregelen die de kans op een uitbraak van besmettelijke dierziektes verkleinen.
  • Overname en onderzoek van dieren die worden verdacht van een besmettelijke dierziekte.
  • Eventuele schadeloosstelling na ruiming van dieren op besmette bedrijven. Meer hierover leest u in de folder Taxatie en tegemoetkoming bij een besmettelijke dierziekte (pdf).
  • Monitoring en screening.
 

Service menu right