Pluimvee Diergezondheidsfonds

U betaalt de heffing voor het Diergezondheidsfonds (DGF) als u in het afgelopen kalenderjaar 250 of meer kippen, kalkoenen of eenden heeft gehouden.

Hieronder leest u hoe wij de heffing berekenen en wanneer u wat kunt verwachten.

Wijzigingen 2018

Per 1 januari 2018 is de manier waarop wij de heffing berekenen en factureren veranderd. U leest meer hierover op de pagina Pluimvee: wijzigingen vanaf 1 januari 2018.

Tweemaandelijkse heffingen

Vanaf juli 2018 heffen we eens per 2 maanden. We berekenen de tarieven op basis van de koppels die u in deze periode heeft opgezet. Het aantal dieren vermenigvuldigen we met het vastgestelde tarief per dier. Heeft u in een periode van 2 maanden geen koppel aangevoerd? Dan krijgt u geen beschikking.

Pluimveegegevens zijn geregistreerd in de databank van Avined. De berekening van de diergezondheidsheffing is gebaseerd op dit Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP-systeem). Het is dus belangrijk dat u de gegevens juist in het KIP-systeem registreert.

 

Bedrijfsoverdracht?

Bij een bedrijfsoverdracht ontvangt de laatste houder van het bedrijf de definitieve beschikking en factuur over de laatste periode. Dit geldt ook als de bedrijfsoverdracht na afloop van de periode heeft plaatsgevonden. Partijen zijn zelf verantwoordelijk om de heffing eventueel onderling te verrekenen.

Tarieven

Per categorie zijn de tarieven verschillend. Het tarief is opgebouwd uit bestrijdingskosten en preventiekosten. Hoe het tarief is opgebouwd ziet u in deze tabellen:

Overzicht tarieven pluimvee 2018 (xlsx).
Overzicht tarieven pluimvee 2019 (xlsx).

Berekening en voorbeelden

Voor kippen, kalkoenen en eenden berekenen wij de diergezondheidsheffing per koppel. De heffing berekenen we op basis van het aantal opgezette dieren dat u heeft aangemeld in Avined. We bekijken elke 2 maanden hoeveel koppels u heeft geregistreerd. Hiervoor ontvangt u een factuur. De heffing berekenen we door het aantal dieren per categorie dat is aangevoerd, te vermenigvuldigen met het tarief per dier.

In 2019 kunt u in april de beschikking over januari en februari verwachten. Heeft u meerdere Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s)? Dan tellen we de heffing van alle UBN’s bij elkaar op.
Voor de broederijen bepalen we het beschikkingsbedrag door het aantal ingelegde broedeieren te vermenigvuldigen met het tarief per broedei.

In deze voorbeelden ziet u hoe we de heffing berekenen.

Factuur Avined

Mogelijk ontvangt u ook facturen van Avined. Deze staan los van het Diergezondheidsfonds. Avined verstuurt facturen voor de wettelijke taken die Avined uitvoert voor de pluimveesector. Het gaat om belangrijke basistaken, zoals het beheer van databases voor identificatie en registratie (KIP-systeem), antibioticaregistratie (CRA) en registratie van salmonella-uitslagen (KIPnet). Voor vragen over facturen van Avined kunt u terecht op www.avined.nl.

Service menu right