Pluimvee

U betaalt de heffing voor het Diergezondheidsfonds (DGF) als u in het afgelopen kalenderjaar gemiddeld 250 of meer kippen, kalkoenen of eenden heeft gehouden.

Hieronder leest u hoe wij de heffing berekenen en wanneer u wat kunt verwachten.

Wijzigingen 2018

Per 1 januari 2018 is de manier waarop wij de heffing voor het Diergezondheidsfonds berekenen en innen veranderd.

Lees meer op onze pagina Wijzigingen voor pluimvee vanaf 1 januari 2018.

Fipronil

Bent u in 2017 getroffen door de Fipronil-kwestie? Lees dan verder bij Gevolgen Fipronil.

Eerst voorlopige heffing betalen

U ontvangt jaarlijks een voorlopige factuur voor het DGF. De voorlopige heffing is gebaseerd op de gegevens van de definitieve beschikking van het voorgaande jaar. Deze voorlopige factuur moet u eerst betalen. Na afloop van het kalenderjaar sturen we u een voornemen voor de definitieve heffing.

Bij een bedrijfsoverdracht ontvangt de laatste houder van het bedrijf de definitieve beschikking en factuur voor het Diergezondheidsfonds over het hele jaar. Dit geldt ook als de bedrijfsoverdracht na afloop van het kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Partijen zijn zelf verantwoordelijk om de heffing eventueel onderling te verrekenen.

Omloopsnelheden en tarieven

Per categorie kunnen de omloopsnelheden verschillen en zijn de tarieven verschillend. Het tarief is opgebouwd uit bestrijdingskosten en preventiekosten. In het Overzicht tarieven 2017 en 2016 (pdf) staan de tarieven per diersoort. In het Overzicht omloopsnelheden pluimvee (pdf) vindt u de gemiddelde omloopsnelheden uit het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP-systeem).

Verschil tussen voorlopige en definitieve heffing

We verrekenen het verschil tussen de betaalde voorlopige heffing en de definitieve heffing. Op de factuur van de definitieve heffing wordt rekening gehouden met de betaalde voorlopige heffing. Heeft u de voorlopige heffing betaald? Dan hebben wij dit bedrag verrekend op de factuur. Heeft u teveel betaald? Dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug op het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is.

Berekening en voorbeelden

De gegevens van het pluimvee zijn geregistreerd in de databank van Avined. De berekening van de diergezondheidsheffing is gebaseerd op dit Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP-systeem). Het is dus belangrijk dat u de gegevens juist in het KIP-systeem registreert. De heffing berekenen we door het gemiddeld aantal dieren per categorie te vermenigvuldigen met het tarief per dier. Hierbij rekenen we met een vaste omloopsnelheid. Het aantal dieren kan dus afwijken van het werkelijk aantal dieren. Heeft u meerdere Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s)? Dan tellen we de heffing van alle UBN’s bij elkaar op.

Het gemiddeld aantal dieren bepalen we op basis van het aantal aangevoerde dieren en het aantal dagen dat de dieren, onderverdeeld per categorie, op het bedrijf aanwezig zijn (de gemiddelde omloopsnelheid). Er wordt geen rekening gehouden met uitval.

Voor de broederijen bepalen we het gemiddeld aantal eendagskuikens op basis van het totaal aantal broedeieren dat is opgezet.

Voor de eendagskuikens geldt: het totaal aantal broedeieren dat is opgezet vermenigvuldigen we voor de vleessector met 0,8 en het aantal broeddagen en voor de legsector met 0,85 en het aantal broeddagen.
Het gemiddelde uitvalspercentage voor broedeieren dat is opgezet voor de vleessector bedraagt 20% en voor de legsector 15%.

Voor kippen rekenen we met 21 broeddagen en voor kalkoenen en eenden met 28 broeddagen. De uitkomst hiervan delen we door 365 dagen. Voor het jaar 2017 rekenen we met 365 dagen.

Met bovenstaande uitgangspunten zijn enkele voorbeelden uitgewerkt.

Factuur Avined

Mogelijk ontvangt u ook facturen van Avined. Deze staan los van het Diergezondheidsfonds. Avined verstuurt facturen voor de wettelijke taken die Avined uitvoert voor de pluimveesector. Dit betreft belangrijke basistaken waaronder het beheer van databases voor identificatie en registratie (KIP-systeem), antibioticaregistratie (CRA) en registratie van salmonella-uitslagen (KIPnet). Voor vragen over facturen van Avined kunt u terecht op www.avined.nl.

Service menu right