Bedrijfsmatig huisdieren houden

Meer artikelen
Spelende honden op een grasveld

Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren dan houdt u zich aan de regels voor dierenwelzijn, de vakbekwaamheid en de huisvesting.

U registreert de locatie van waaruit u activiteiten uitoefent. Die locatie krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. U moet zich houden aan regels voor huisvesting en verzorging. Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn verboden. Dit is ook zo als u bedrijfsmatig huisdieren opvangt, fokt, aflevert en verhandelt. Het gaat om zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen.

Organiseert u een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren plaatsvinden? Dan houdt u zich aan de voorwaarden voor tentoonstelling, beurs of markt.

Soorten huisdieren

De regels voor bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren staan in het Besluit houders van dieren. Dit is een onderdeel van de Wet dieren.

Deze regels gelden voor alle huisdieren: vogels, reptielen, amfibieën, vissen, honden, katten en overige zoogdieren zoals hamsters. Huisdieren zijn dieren die worden gehouden voor de liefhebberij of als gezelschap. De regels voor bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren golden tot 1 juli 2014 alleen voor honden en katten en stonden in het Honden- en kattenbesluit.

Voor paarden, pony's, ezels, varkens, runderen, geiten, schapen, nertsen, waterbuffels, damherten, en Midden-Europese edelherten gelden de regels niet, ook al worden ze ook wel gehouden voor gezelschap en niet als productiedier.

Doelvoorschriften versus middelvoorschriften

De regelgeving is per 1 juli 2014 veranderd. Er zijn voor zover dat mogelijk is doelvoorschriften gekomen in de plaats van middelvoorschriften. Doelvoorschriften geven aan wát u moet bereiken. Middelvoorschriften geven aan hoe u het doel moet bereiken. U maakt nu zelf de keuzes over de manier waarop u het doel bereikt. Belangrijk daarbij is dat het welzijn en de gezondheid van het dier voldoende en op elk moment is gewaarborgd. U past samen met andere houders in uw sector zelfregulering toe. Dit betekent dat houders zelf regels opstellen, uitvoeren en handhaven. Dit is een belangrijke manier om dierenwelzijn te bevorderen omdat de sector zelf onderling verantwoordelijkheid neemt.

Bedrijfsmatig

U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen.

Bewijs van vakbekwaamheid

Is er sprake van bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren? Dan heeft de beheerder van de inrichting een bewijs van vakbekwaamheid nodig.

Service menu right