Voorwaarden bedrijfsmatig huisdieren houden

Meer artikelen
Spelende honden op een grasveld

Als u bedrijfsmatig huisdieren houdt, dan gelden er bepaalde voorwaarden, voor handel, opvang en fokken en voor tentoonstelling, beurs of markt.

Voorwaarden handel, opvang, fokken

U voert bedrijfsmatig activiteiten uit zoals verkoop, aflevering, opvang en het voor de verkoop of aflevering fokken of op voorraad hebben van huisdieren. Of u wilt dit misschien gaan doen. Dan moet u zich aan regels houden. Voor een aantal regels gelden overgangstermijnen. Deze voorwaarden gelden voor u:

  • U registreert een aantal persoonsgegevens en een aantal gegevens van de inrichting waarin de activiteiten plaatsvinden bij ons. Dit doet u vóórdat u start met de activiteiten.
  • De beheerder is degene die de dagelijkse leiding geeft aan de activiteiten. Hij of zij heeft een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep(en) (honden, katten, overige zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën) die wordt gehouden. U stuurt een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid naar ons toe, via Digitaal post versturen.
  • U houdt zich aan de regels voor huisvesting, verzorging en fokken.

Het kan zijn dat uw gemeente ook nog een milieuvergunning eist. Dit vraagt u bij uw gemeente na.

Overgangstermijnen

Deze regels die hierboven staan waren er al voor bedrijfsmatige houders van honden en katten. Voor alle andere huisdieren zijn de regels per 1 juli 2014 ingegaan. Voor een aantal regels gelden overgangstermijnen.

Hield u voor 1 juli 2014 al bedrijfsmatig huisdieren (geen honden en katten)? Dan had u tot 1 november 2014 de tijd om uw de inrichting van waaruit u de activiteiten uitvoert, te registreren. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan zo snel mogelijk.

Bent u beheerder van een voor 1 juli 2014 bestaande inrichting met andere huisdieren dan honden en katten, dan heeft u tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te krijgen.

Bent u na 1 juli 2014 gestart met bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren (geen honden of katten), dan is er vanaf 1 juli 2016 een beheerder met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig. U stuurt het bewijs van vakbekwaamheid op zodra u dit heeft, via Digitaal post versturen.

Voor honden en katten wijzigt er niets en moet u vanaf het begin in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid.

Voorwaarden tentoonstelling, beurs of markt

Bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren vinden niet altijd plaats op een vaste locatie. Organiseert u een tentoonstelling, een beurs of een markt waar bedrijfsmatige handel, fokken of opvang met huisdieren plaatsvindt? Dan meldt u zich bij de NVWA. Daarnaast houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

  • Op het evenement is iemand aanwezig met een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep(en) die aanwezig zijn.
  • De dieren zitten in huisvesting die voldoet aan basisvoorwaarden.
  • De dieren worden verzorgd volgens de basisvoorwaarden.
  • De dieren worden individueel gekeurd op besmettelijke dierziekten voordat ze op het evenement aanwezig mogen zijn.
  • Er zijn geen hoogdrachtige en zogende dieren aanwezig.

Overgangstermijnen

Voor de aanwezigheid van iemand met een bewijs van vakbekwaamheid voor andere diersoorten dan honden en katten heeft u tot 1 juli 2020 de tijd.

Veterinaire gezondheidscontrole

Als organisator van een tentoonstelling, beurs of markt, zorgt u voor een veterinaire gezondheidscontrole van de dieren voordat deze toegang krijgen tot de tentoonstelling, beurs of markt. U laat geen dieren toe die verdacht zijn van een besmettelijke ziekte of dieren met klinische verschijnselen van een besmettelijke ziekte.

Folder bedrijfsmatig huisdieren houden

Zijn bedrijfsmatige houders op uw tentoonstelling, beurs of markt niet of onvoldoende op de hoogte van de regels? Dan kunt u gebruikmaken van de folder Bedrijfsmatig huisdieren houden (pdf) om hen hierover te informeren.

Service menu right