Honden uit het buitenland

Meer artikelen
Honden in het water

U heeft een stichting die honden uit het buitenland plaatst bij mensen in Nederland, of u wilt hiervoor een stichting oprichten. Dan moet u aan bepaalde regels voldoen.

U mag niet zomaar honden uit het buitenland meenemen naar Nederland. Het maakt niet uit of het om een land in de Europese Unie gaat. Honden moeten bijvoorbeeld zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Ook stichtingen moeten voldoen aan bepaalde regels, die onder andere in het Besluit houders van dieren staan.

Regels invoeren honden

Er zijn verschillende eisen waaraan u en de honden moeten voldoen:

  • Elke hond moet in het thuisland zijn ingeënt tegen hondsdolheid en voorzien zijn van een chip. Ook moet de hond beschikken over een gezondheidscertificaat en een EU-dierenpaspoort.
  • De stichting voert honden in en moet zich daarom laten registreren als handelsbedrijf bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
  • Het vervoer van de honden moet voldoen aan de Transportverordening, die onder meer een transportvergunning vereist.
  • Ook gelden er nog regels vanuit de Regeling handel levende dieren.

Over alles wat er komt kijken bij het importeren van honden, leest u meer op de website van de NVWA.

Regels opvang honden

Als u buitenlandse honden in Nederland opvangt en plaatst bij anderen, dan houdt u zich bezig met de 'bedrijfsmatige opvang en handel van honden' volgens het Besluit houders van dieren. Daarom moet u voldoen aan de regels in dit besluit, die onder andere gaan over huisvesting, vaccinatie en het bewaren van vaccinatieformulieren. Een aantal voorbeelden van deze regels:

  • Uw stichting heeft een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit vraagt u aan bij ons.
  • De beheerder heeft een bewijs van vakbekwaamheid. De beheerder hoeft niet in het bestuur van de stichting te zitten, maar is wel degene die leiding geeft aan de activiteiten.
  • De stichting houdt in een administratie bij wat het opvangadres en de uiteindelijke bestemming van de honden is.

U leest meer over de regels voor bedrijfsmatige opvang van honden op de pagina Bedrijfsmatig huisdieren houden. Heeft u nog vragen over het houden van geïmporteerde honden? Neem dan contact met ons op.

Registreren

Geïmporteerde honden moeten in hun thuisland al gechipt zijn. Registreer elke hond binnen 2 weken na import bij een aangewezen databank. Een overzicht van databanken vindt u op de website www.chipjedier.nl.

Is de hond geïmporteerd door een stichting? Geef dan het stichtingsadres op als eerste registratieadres. Blijven de honden bij een (tijdelijk) opvangadres? Geef dan dit opvangadres als registratieadres op. Meld dan het eerste registratieadres (het stichtingsadres) af.

Wordt een hond geplaatst bij een adoptant? Zorg dan dat u als stichting of (tijdelijk) opvangadres uw registratie binnen 2 weken beëindigt en zorg dat de adoptant de hond op zijn of haar naam registreert.
 
Heeft u nog vragen over het registreren van honden? Kijk dan op www.chipjedier.nl of neem contact op met een van de aangewezen databanken.

Service menu right