Huisdierenlijst

Niet alle dieren zijn geschikt om te houden. Sommige zijn beschermd, kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk. In Nederland mag u alleen dieren houden als het hun welzijn en gezondheid niet benadeelt. Daarnaast mag het dier geen risico vormen voor mensen.

In de Regeling houders van dieren (Wet dieren) staat de huisdierenlijst (positieflijst). Op dit moment zijn er geen beperkingen om dieren te houden op grond van deze lijst. Wel wordt gewerkt aan een nieuwe huisdierenlijst.

Bij de plaatsing van dieren op de huisdierenlijst met de nieuwe procedure wordt er een regeling getroffen voor houders die dieren houden van een diersoort die niet op de huisdierenlijst zijn geplaatst.

Stand van zaken beoordelingsmethode

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraken gedaan over de beoordelingsmethode. Daarom wordt er op dit moment een nieuwe beoordelingsmethode ontwikkeld. Uitgangspunt bij de beoordeling zijn de diersoorten die zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2 van de Regeling houders van dieren. De uitkomst van deze beoordeling wordt in een besluit vastgesteld (nadat de uniforme voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht is gevolgd). We verwachten dit voorgenomen besluit in de tweede helft van 2018.

Tijdelijke vrijstellingsregeling

Totdat dit besluit is vastgesteld en gepubliceerd geldt een tijdelijke vrijstelling. Met deze vrijstelling kunt u dieren houden die niet zijn opgenomen in bijlage 1 (tabellen 1 en 2: de zogenoemde positieflijst huisdieren) of bijlage 2 (tabel 4: de zogenoemde inventarisatielijst) van de Regeling houders van dieren. U mag het zoogdiersoort (gaan) houden als u dit binnen 14 dagen nadat het bij u in bezit is gekomen meldt. U doet dit via de pagina Dieren voor de huisdierenlijst registreren. Het doel van deze melding is het kunnen beoordelen van de diersoort voor plaatsing op de huisdierenlijst zodra de nieuwe beoordelingsmethode is vastgesteld.

Adviescommissie

De minister heeft een commissie van wetenschappelijke deskundigen ingesteld. Deze commissie bestaat uit experts op het gebied van dierenwelzijn en risico’s van diersoorten voor mens en dier. De commissie adviseert de minister over een juiste beoordelingsmethode. De beoordelingsmethode wordt, na een externe consultatieronde, gebruikt door de commissie om advies uit te brengen over de zoogdiersoorten. Met dit advies neemt de minister een voorgenomen besluit. Hierin staat welke zoogdieren wel of niet op de huisdierenlijst komen te staan. Wij verwachten dit voorgenomen besluit in de tweede helft van 2018.

Achtergrond

Alle geïnventariseerde zoogdiersoorten waren beoordeeld. De toenmalige staatssecretaris had een voorgenomen besluit genomen. Het was de bedoeling dat dit in juli 2017 een definitief besluit zou worden met een vernieuwde huisdierenlijst. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft tussentijds beoordeeld dat de Positief Expert Commissie (PEC) niet onafhankelijk was. En dat de totstandkoming van de huisdierenlijst onvoldoende zorgvuldig was. Deze uitspraak heeft geleid tot de volgende wijzigingen:

Voorgenomen besluit van 31 januari 2017 ingetrokken

Het voorgenomen besluit van de toenmalige staatssecretaris is ingetrokken. De nieuwe commissie gaat de zoogdiersoorten uit dit voorgenomen besluit opnieuw beoordelen.

Niet toegestane huisdieren opnieuw beoordeeld

Met de invoering van de huisdierenlijst op 1 februari 2015, mocht u een aantal zoogdiersoorten niet meer houden. Deze niet toegestane diersoorten worden opnieuw beoordeeld met een aangepaste beoordelingsmethode die nu ontwikkeld wordt. Tot die diersoorten zijn beoordeeld zijn er geen beperkingen op grond van de huisdierenlijst. Mogelijk heeft u wel een verplichting vanuit Bedrijfsmatig huisdieren houden of CITES.

Houderijvoorschriften konijn

Na de uitspraak van het CBb is de diersoort konijn met extra houderijvoorschriften op de huisdierenlijst geplaatst. Deze extra voorschriften zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zetten wij deze op onze site.

Meer informatie

Service menu right