Huis- en hobbydierenlijst

Sommige dieren zijn beschermd, kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk. Daarom mag u niet alle dieren als huisdier houden en hebben we in Nederland een huisdierenlijst. Deze dieren mag u als particulier houden.

In de Regeling houders van dieren (Wet dieren) staat de huisdierenlijst (positieflijst) (pdf). Op dit moment zijn er vanuit de huisdierenlijst geen beperkingen om dieren te houden. De Minister werkt samen met 2 onafhankelijke adviescommissies aan een nieuwe huis- en hobbydierenlijst: de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) en de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren (BHH). De WAP zorgt voor een nieuwe beoordelingsmethode (toetsingskader). De BHH beoordeelt alle zoogdieren die op 1 februari 2015 aantoonbaar in Nederland werden gehouden. Deze dieren staan op de inventarisatielijst (pdf).

Wilt u weten welke zoogdiersoorten op de huidige huisdierenlijst staan? Kijk dan op onze pagina Diersoorten op de huisdierenlijst.

Wilt u weten welke diersoorten beschermd zijn vanuit de Wet natuurbescherming en CITES? Kijk dan op onze pagina Beschermde planten, dieren en natuur.

Tijdelijke vrijstellingsregeling

Houdt u een zoogdiersoort die nog niet is beoordeeld en die niet op de inventarisatielijst (pdf) staat? Dan kunt u gebruik maken van een tijdelijke vrijstelling. Met deze tijdelijke vrijstelling mag u deze dieren houden als u dit op tijd meldt. U doet dit binnen 14 dagen nadat het dier bij u in bezit is gekomen. U meldt uw zoogdiersoort via de pagina Dieren voor de huisdierenlijst melden. Deze vrijstelling geldt totdat er een nieuwe huis- en hobbydierenlijst is.

Beoordeling aanvragen

Houdt u de zoogdiersoort nog niet, maar wilt u deze wel gaan houden? Vraag dan een beoordeling aan. Dit doet u via Dieren voor de huisdierenlijst beoordelen.

Stand van zaken beoordelingsmethode

De Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) heeft een nieuwe beoordelingsmethode (toetsingskader) ontwikkeld. Met deze nieuwe beoordelingsmethode beoordeelt de Beoordelingscommissie Huis- en hobbydieren (BHH) straks de zoogdiersoorten op de inventarisatielijst. Zij beoordeelt ook de zoogdiersoorten die gemeld zijn voor de tijdelijke vrijstellingsregeling.

De beoordelingsmethode (het toetsingskader) ligt ter inzage via www.internetconsultatie.nl/toetsingskader huisdieren. U kunt niet meer reageren.

Nieuwe huis- en hobbydierenlijst

De Beoordelingscommissie Huis- en hobbydieren beoordeelt de diersoorten van de inventarisatielijst en de tijdelijke vrijstellingsregeling. Hierna neemt de minister een voorlopig besluit over welke dieren op de nieuwe huis- en hobbydierenlijst komen. En welke dieren u onder voorwaarden mag houden. Ook wordt duidelijk of er mogelijkheden komen voor specialistische houders.

We verwachten dit voorlopige besluit in de eerste helft van 2019. U krijgt de kans om te reageren via een internetconsultatie. Na de behandeling van de reacties komt de minister met een definitief besluit.

Het definitieve besluit over de nieuwe huis- en hobbydierenlijst verwachten wij in de tweede helft van 2019. Totdat de minister een definitief besluit bekend maakt, geldt de tijdelijke vrijstelling.

Overgangsregeling

Voor houders van dieren die niet op de nieuwe huis – en hobbydierenlijst staan, komt er een overgangsregeling. Houdt u het dier al op het moment dat de nieuwe huis- en hobbydierenlijst gepubliceerd wordt? Dan mag u het dier houden.

Vogels, amfibieën en reptielen

Houdt u een vogel, amfibie of reptiel of wilt u deze gaan houden? Deze soorten worden na de huisdierenlijst voor zoogdieren beoordeeld. Er komen later positieflijsten voor vogels, amfibieën en reptielen. Als hierover meer bekend is, zetten wij dit op onze site.

Achtergrond

Alle geïnventariseerde zoogdiersoorten waren beoordeeld. De toenmalige staatssecretaris had een voorgenomen besluit genomen. Het was de bedoeling dat dit in juli 2017 een definitief besluit zou worden met een vernieuwde huisdierenlijst. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft tussentijds beoordeeld dat de Positief Expert Commissie (PEC) niet onafhankelijk was. En dat de totstandkoming van de huisdierenlijst onvoldoende zorgvuldig was. Deze uitspraak heeft geleid tot de volgende wijzigingen:

Voorgenomen besluit van 31 januari 2017 ingetrokken

Het voorgenomen besluit van de toenmalige staatssecretaris is ingetrokken. Een onafhankelijke adviescommissie gaat de zoogdiersoorten uit dit voorgenomen besluit opnieuw beoordelen.

Niet toegestane huisdieren opnieuw beoordeeld

Met de invoering van de huisdierenlijst op 1 februari 2015, mocht u een aantal zoogdiersoorten niet meer houden. Deze niet toegestane diersoorten worden opnieuw beoordeeld met een aangepaste beoordelingsmethode die nu ontwikkeld is. U mag deze dieren houden totdat de minister anders beslist. Misschien moet u wel aan andere regels voldoen. Bijvoorbeeld van Bedrijfsmatig huisdieren houden of CITES.

Houderijvoorschriften konijn

Na de uitspraak van het CBb is de diersoort konijn met extra houderijvoorschriften op de huisdierenlijst geplaatst. Deze extra voorschriften zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zetten wij deze op onze site.

Meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie over de achtergrond en de voortgang van de huis- en hobbydierenlijst.

Service menu right