Huisdierenlijst

Meer artikelen
Huisdierenlijst

Niet alle dieren zijn geschikt om te houden. Sommige zijn beschermd, kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk. In Nederland mag u alleen dieren houden als het hun welzijn en gezondheid niet benadeelt. Daarnaast mag het dier geen risico vormen voor mensen.

Huisdierenlijst

In de Regeling houders van dieren (Wet dieren) is daarom de huisdierenlijst opgenomen. Op deze huisdierenlijst (positieflijst zoogdieren) (pdf) staan zoogdieren die u als particulier mag houden. De huisdierenlijst geldt sinds 1 februari 2015. Op de lijst staat nu een beperkt aantal soorten zoals de huishond, de huiskat en productiedieren zoals koeien en paarden. Zoogdierensoorten die op 1 februari 2015 aantoonbaar werden gehouden (pdf), maar niet op de huisdierenlijst staan, worden (opnieuw) beoordeeld. Hiervoor wordt een nieuwe beoordelingsmethode ontwikkeld.

Later komen er ook positieflijsten voor vogels, amfibieën en reptielen.

Stand van zaken beoordelingsmethode

De minister heeft een commissie van wetenschappelijke deskundigen ingesteld. Deze commissie bestaat uit experts op het gebied van dierenwelzijn en risico’s van diersoorten voor mens en dier. De commissie adviseert de minister over een juiste beoordelingsmethode. Zij verwachten dit advies eind maart 2018 af te ronden. De beoordelingsmethode wordt, na een externe consultatieronde, gebruikt door de commissie om advies uit te brengen over de zoogdiersoorten. Op basis van dit advies neemt de minister een voorgenomen besluit. Hierin staat welke zoogdieren wel of niet op de huisdierenlijst komen te staan. Naar verwachting publiceert de minister dit voorgenomen besluit halverwege 2018.

Wijzigingen

Alle geïnventariseerde zoogdiersoorten waren beoordeeld door commissies. Door de toenmalige staatssecretaris is een voorgenomen besluit genomen. Het was de bedoeling dat dit in juli 2017 een definitief besluit zou worden met een vernieuwde huisdierenlijst. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft tussentijds beoordeeld dat de eerdere Positief Expert Commissie (PEC) niet onafhankelijk was. En dat de totstandkoming van de huisdierenlijst onvoldoende zorgvuldig was. Deze uitspraak heeft geleid tot de volgende wijzigingen:

Voorgenomen besluit van 31 januari 2017 ingetrokken

Het voorgenomen besluit van de toenmalige staatssecretaris is ingetrokken. De nieuwe commissie gaat de zoogdiersoorten uit dit voorgenomen besluit opnieuw beoordelen.

Niet toegestane huisdieren opnieuw beoordeeld

Met de invoering van de huisdierenlijst op 1 februari 2015, mocht u een aantal zoogdiersoorten niet meer houden. Deze niet toegestane diersoorten worden opnieuw beoordeeld met een aangepaste beoordelingsmethode die nu ontwikkeld wordt. Houdt u een zoogdiersoort dat nog niet is beoordeeld maar dat wel op de Inventarisatielijst (pdf) staat? Deze hoeft u niet te registreren om deze te mogen houden als particulier. Mogelijk heeft u wel een verplichting vanuit Bedrijfsmatig huisdieren houden of CITES.

Houderijvoorschriften konijn

Na de uitspraak van het CBb is de diersoort konijn met extra houderijvoorschriften op de huisdierenlijst geplaatst. Deze extra voorschriften zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, publiceren wij deze op onze site.

Meer informatie

Service menu right