Verbod op pelsdierhouderij

Meer artikelen
Amerikaanse nerts

In Nederland worden nertsen gehouden voor de bontproductie. Omdat er ethische en maatschappelijke weerstand is tegen bontproductie, is op 15 januari 2013 de Wet verbod pelsdierhouderij ingegaan.

Uitspraak hoger beroep

De pelsdierensector heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Staat over deze wet. Op 21 mei 2014 heeft de rechtbank Den Haag de wet onrechtmatig verklaard. De Staat is in hoger beroep gegaan. De rechtbank heeft 10 november 2015 geoordeeld dat de Wet verbod pelsdierhouderij rechtsgeldig is.

Na deze uitspraak is de pelsdiersector bij de Hoge Raad in cassatie gegaan. Op 16 december 2016 heeft de Hoge Raad besloten dat de Wet verbod pelsdierhouderij rechtsgeldig is.

Wet verbod pelsdierhouderij

In de Wet verbod pelsdierhouderij staat dat pelsdierhouders tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden mogen doorgaan met hun bedrijf als ze zich begin 2013 voor een overgangsregeling bij ons hebben gemeld. Uitbreiding van het bedrijf of een nieuw bedrijf starten is niet toegestaan.

Het bedrijf verplaatsen of overdragen aan een ander kan ook alleen onder voorwaarden en moet bij ons worden gemeld.

Nertsenhouderij verplaatsen

Heeft u een nertsenhouderij en wilt u deze verplaatsen? Dat kan alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft van uw gemeente na 15 januari 2013 een omgevingsvergunning gekregen voor de nieuwe locatie.
  • De oude locatie is in de periode van 15 januari tot en met 11 februari 2013 bij ons gemeld.
  • U blijft de eigenaar van de nertsenhouderij.
  • U meldt de verplaatsing binnen 4 weken.
  • U stuurt met uw melding (een kopie van) de omgevingsvergunning voor de nieuwe locatie mee.
  • Op de nieuwe locatie mag u maximaal het aantal nertsen houden volgens omgevingsvergunning die gold op 15 januari 2013 en het aantal huisvestingsplaatsen dat u tussen 15 januari en 11 februari 2013 bij ons heeft gemeld.
  • Op uw oude locatie stopt u met het houden van nertsen.

Nertsenhouderij overnemen

Wilt u een nertsenhouderij overnemen en tot uiterlijk 1 januari 2024 nertsen houden? Dat mag alleen in de volgende bijzondere situaties:

  • De vorige eigenaar/houder is plotseling arbeidsongeschikt geworden en moet stoppen met het houden van nertsen.
  • De nerstenhouderij is onderdeel van een gemeenschap die verdeeld moet worden, bijvoorbeeld na een overlijden, echtscheiding of faillissement. De houderij moet als vermogensbestanddeel te gelde worden gemaakt.
  • De vorige eigenaar/houder is 65 jaar geworden en wil of kan niet langer met het bedrijf doorgaan.

In alle situaties moet de vorige eigenaar/houder in de meldingsperiode van 15 januari tot en met 11 februari 2013 de Melding pelsdierhouderij hebben gedaan bij ons.

Negatieve effecten

Om de negatieve effecten van de wet voor de pelsdierhouders te verminderen, bevat de wet aansluitend beleid. Er is een subsidie voor het slopen en/of ombouwen van stallen of gebouwen. Meer hierover leest u op de pagina Pelsdierhouderij slopen en ombouwen.

Hiernaast komt er ook een tegemoetkoming als pelsdierhouders in hun pensioenvoorziening onredelijk zijn getroffen door het verbod. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, vermelden wij dit op onze site.

Service menu right