Pootringen voor vogels

Meer artikelen
Slechtvalk

Wanneer u beschermde vogels fokt of kweekt, moeten uw vogels een pootring hebben. De Wet natuurbescherming schrijft dit voor.

De Wet natuurbescherming beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. De Vogelrichtlijn is een onderdeel van deze wet. U bent verplicht een aantal vogelsoorten te voorzien van een pootring. Een pootring is een identificatiemiddel. Op een pootring staan algemene en unieke gegevens over de vogel die de ring draagt.

Ringplicht

Alle beschermde inheemse vogels en alle beschermde uitheemse vogels die zijn opgenomen in bijlage A van de Basisverordening, moeten een pootring hebben.

Soorten ringen

De ringen die u gebruikt en het ringformaat verschillen per situatie. Een pootring wordt in de eerste levensdagen van de vogel aangebracht. De pootring moet zo groot zijn dat die niet kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel is volgroeid.

U vindt een lijst met vogelsoorten die verplicht geringd moeten worden en de ringmaat die u moet gebruiken in Bijlage 6 van de Regeling natuurbescherming.

Ringen bestellen

U bestelt de pootringen bij de vogelbonden die door ons zijn erkend. Deze bonden helpen u bij het selecteren van de juiste ring en zij beantwoorden uw vragen. U hoeft geen lid te zijn van een vogelbond om er ringen te bestellen. We hebben de volgende bonden aangewezen om vogelringen te verstrekken:

Service menu right