Diersoorten op de huisdierenlijst

Op de huisdierenlijst staan zoogdierensoorten die u als particulier mag houden. De huisdierenlijst geldt sinds 1 februari 2015. Op de lijst staat nu een beperkt aantal soorten, in ieder geval de huishond, de huiskat en productiedieren zoals koeien en paarden.

Op dit moment zijn er vanuit de huisdierenlijst geen beperkingen om dieren te houden. De Minister werkt samen met 2 onafhankelijke adviescommissies aan een nieuwe huis- en hobbydierenlijst. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Huis- en hobbydierenlijst.

Beoordeling huidige huisdierenlijst

De beoordeling van de zoogdiersoorten op de huidige huisdierenlijst (pdf) is tot nu toe uitgevoerd door verschillende instanties/commissies.

Positieflijst Expert Commissie (PEC)

De Positieflijst Expert Commissie (PEC) heeft een technische inschatting gemaakt van het risico op aantasting van het welzijn van het dier en gevaar op letsel bij de mens. Voor deze technische inschatting heeft de PEC gebruikt gemaakt van een excerpt, argumentenkaart en beoordelingsformulier.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het Bureau Risico Beoordeling van de NVWA heeft een advies over de zoönotische risico's (pdf) bij het houden van de diersoort gegeven. Zoönotische risico’s zijn bijvoorbeeld infecties of dragerschap.

Positieflijst Advies Commissie (PAC)

De PAC heeft een risico-inschattingsadvies opgesteld voor de toenmalige staatssecretaris. Die heeft vanuit dit advies besloten welke diersoorten op de huisdierenlijst te plaatsen. En of u zich aan extra voorschriften moet houden om deze soort als huisdier te houden.

De PAC heeft haar advies bij de beoordeling van de eerste tranche toegelicht. Lees meer over de beoordelingsmethode van de huidige huisdierenlijst in de Kamerbrief invoering huisdierenlijst zoogdiersoorten.

Houderijvoorschriften

Voor een aantal diersoorten op de huisdierenlijst komen nog extra houderijvoorschriften. Welke dit zijn en wanneer deze gaan gelden, is op dit moment nog niet bekend. Wanneer deze voorschriften bekend zijn, zetten wij deze op onze site. Tot die tijd gelden dezelfde algemene welzijnseisen als voor de soorten die u zonder extra houderijvoorschriften mag houden.

Houderijvoorschriften konijn

Na de uitspraak van het CBb is de diersoort konijn met extra houderijvoorschriften op de huidige huisdierenlijst geplaatst. Ook voor deze diersoort zijn de voorschriften nu nog niet bekend.

Herbeoordeling aanvragen

Bent u van mening dat een diersoort onterecht op de huisdierenlijst staat? Dan kunt u een herbeoordeling aanvragen. Dat kan via de pagina Dieren voor de huisdierenlijst herbeoordelen. U heeft dan informatie over de beoordeling nodig om uw aanvraag te onderbouwen. De informatie over de beoordeling bestaat per genustype uit 3 documenten:

  • excerpt: literatuurgegevens en praktijkinformatie. Welke diersoorten van de genus heeft de commissie precies beoordeeld.
  • argumentenkaart: gevolgen voor gezondheid en welzijn van de diersoort
  • beoordelingsformulier: beoordeling op basis van excerpt, argumentenkaart en het zoönoserisico.
Hieronder vindt u de informatie per genustype
 
Atelerix Albiventris (witbuikegel)

Excerpt (pdf)
Argumentenkaart (pdf)
Beoordelingsformulier (pdf)

Callosciurus (eekhoorn)Excerpt (pdf)
Argumentenkaart (pdf)
Beoordelingsformulier (pdf)
Capra (geit, toer, steenbok)Excerpt (pdf)
Argumentenkaart (pdf)
Beoordelingsformulier (pdf)
Equus (paard, zebra ezel)Excerpt (pdf)
Argumentenkaart (pdf)
Beoordelingsformulier (pdf)
Gerbillus (gerbil)Excerpt (pdf)
Argumentenkaart (pdf)
Beoordelingsformulier (pdf)
Hystrix (stekelvarken)Excerpt (pdf)
Argumentenkaart (pdf)
Beoordelingsformulier (pdf)
Lemniscomys (grasmuis)Excerpt (pdf)
Argumentenkaart (pdf)
Beoordelingsformulier (pdf)
Macropus (kangoeroe, wallabie)Excerpt (pdf)
Argumentenkaart (pdf)
Beoordelingsformulier (pdf)
Sciurus (eekhoorn)Excerpt (pdf)
Argumentenkaart (pdf)
Beoordelingsformulier (pdf)
Sus (wrattenzijn)Excerpt (pdf)
Argumentenkaart (pdf)
Beoordelingsformulier (pdf)
 

Service menu right