Droogte 2018

De afgelopen maanden heeft het nauwelijks geregend in Nederland. De langdurige droogte heeft gevolgen voor gewassen, dieren en natuur. Wilt u weten wat het laatste nieuws is? Wij houden u op de hoogte.

gedroogd grasveld met paardenbloem

Welke maatregelen?

Minister Schouten komt agrariërs tegemoet die getroffen zijn door de droogte. Deze maatregelen zijn in het kort:

 • U kunt vanaf nu een verklaring opvragen voor een overbruggingskrediet bij uw bank. U vindt de verklaring op mijn.rvo.nl/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb.
 • U krijgt misschien langer de tijd om mest uit te rijden op akkerbouwgrond.
 • U mag misschien veevoedergewassen inzaaien in plaats van verplichte vanggewassen.

Lees meer over de maatregelen die minister Schouten heeft aangekondigd in het nieuwsbericht Minister Schouten komt boeren tegemoet. Deze informatie staat ook in de Kamerbrief De droogtesituatie in de landbouw en de natuur.

Meer informatie

 • Informatie van de Rijksoverheid
  Hier vindt u vragen en antwoorden over droogte, beleidsinformatie en het laatste nieuws.
 • Uitrijden van mest
  De minister laat op dit moment onderzoeken of het uitrijden van mest verlengd kan worden. Dit hangt af van de weersverwachtingen en het advies hierover van de Commissie Deskundigen Meststoffen. Als wij meer weten, dan leest u dat hier.
 • Grasland scheuren of vernietigen
  Hiervoor geldt hetzelfde als voor het uitrijden van mest. Als wij meer weten, dan leest u dat hier.
 • Vanggewassen na maïs
  Als wij meer weten, dan leest u dat hier.
 • Vanggewassen ecologisch aandachtsgebied
  De minister wil een tijdelijke ontheffing verlenen voor het inzaaien van verplichte vanggewassen en een mogelijkheid om veevoedergewassen in te zaaien. Dit draagt bij aan het oplossen van het eventuele tekort aan veevoer door de droogte. Als wij meer weten, dan leest u dat hier.

Wij houden deze pagina voor u zo actueel mogelijk, afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken die de minister heeft ingesteld.

Service menu right