Droogte 2018

De afgelopen maanden heeft het nauwelijks geregend in Nederland. De langdurige droogte heeft gevolgen voor gewassen, dieren en natuur. Wilt u weten wat het laatste nieuws is? Wij houden u op de hoogte.

gedroogd grasveld met paardenbloem

Welke maatregelen?

Minister Schouten heeft nieuwe maatregelen bekend gemaakt voor agrariërs die getroffen zijn door de droogte. Deze maatregelen zijn in het kort:

  • U krijgt langer de tijd om mest uit te rijden.
  • U kunt een vrijstelling aanvragen waarmee u langer de tijd krijgt om grasland te scheuren.
  • U krijgt langer de tijd om vanggewassen na maïs in te zaaien.
  • U kunt in bepaalde gevallen een beroep doen op overmacht als u na 15 oktober niet aan de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied kunt voldoen. Dit geldt ook in sommige gevallen voor het ANLb.

Lees meer over de maatregelen in onze nieuwsberichten Droogtemaatregel voor GLB: beroep op overmacht en Langere periodes mest uitrijden, vanggewassen en grasland scheuren. Deze informatie staat ook in de kamerbrief Maatregelen in verband met droogte 2018 en quick scan inkomenseffecten landbouw.

Meer informatie

Informatie van de Rijksoverheid
Hier vindt u vragen en antwoorden over droogte, beleidsinformatie en het laatste nieuws.
 
Uitrijden van dierlijke mest en zuiveringsslib uitrijden en Zuiveringsslib uitrijden
U mag uw mest langer uitrijden. Hoeveel langer, hangt af van het type mest, de grondsoort en het type land: bouwland of grasland. Kijk hier hoeveel langer u mest kunt uitrijden.

Grasland scheuren of vernietigen
U kunt een vrijstelling voor droogteherstel aanvragen. Hiermee krijgt u langer de tijd om grasland te scheuren. Als u grasland wilt vernieuwen, dan meldt u zich 7 dagen van tevoren aan. Lees hier meer.

Vanggewassen na maïs
U krijgt langer de tijd om vanggewassen na maïs in te zaaien. Lees hier meer.
 
Er zijn 3 uitzonderingen in de voorwaarden voor het inzetten van vanggewassen als ecologisch aandachtsgebied. Lees hier meer.
 
Droogte en vergroening
Kunt u na 15 oktober door de droogte niet aan de voorwaarden voldoen voor het Ecologisch aandachtsgebied? Kijk dan op onze informatiepagina in welke gevallen u een beroep op overmacht kunt doen. Ook vindt u hier het Overzicht Vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied met gegevens van de Wageningen University and Research. Hierin staan een aantal vanggewassen die geschikt zijn voor begrazing of om te maaien en die u als veevoeder kunt inzetten.
 
Kunt u door de droogte niet voldoen aan de voorwaarden van Ecologisch aandachtsgebied of van uw ANLb beheeractiviteit? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw ANLb betaling. Lees hier hoe u dit kunt voorkomen en in welke situaties u een beroep op overmacht kunt doen.

Verklaring overbruggingskrediet aanvragen
Kunt u niet wachtent todat wij uw betalingsrechten vanaf 1 december uitbetalen? U kunt hier een verklaring bij ons opvragen voor een overbruggingskrediet bij uw bank.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen droogte en mest
Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over droogte en mest.

Wij houden deze pagina voor u zo actueel mogelijk, afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken die de minister heeft ingesteld.

Service menu right