Veelgestelde vragen over de vouchers van SABE | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen over de vouchers van SABE

Veelgestelde vragen

Mag ik als landbouwer een voucher voor advies én een voucher voor de cursus aanvragen?

Nee. U kunt elk kalenderjaar één voucher krijgen voor het advies- óf het cursusonderdeel van SABE. U kunt ze dus niet allebei krijgen in één kalenderjaar.

Ik wil een voucher aanvragen, maar daarvoor moet ik nog eHerkenning aanvragen. Duurt dit lang?

eHerkenning heeft een paar dagen levertijd. Vraag dus op tijd eHerkenning aan, zodat u niet pas op het laatste moment uw aanvraag kunt doen.

Ik heb eHerkenning hoger dan niveau 1, maar inloggen lukt niet. Hoe kan dat?

Als u eHerkenning gebruikt, moet u ook voor de goede dienst gemachtigd zijn. Bij eHerkenning niveau 1 gaat dat automatisch. Bij eHerkenning vanaf niveau 2 moet u deze machtiging zelf aanvragen. Dus als inloggen met een hoger niveau eHerkenning niet lukt, moet u misschien nog een machtiging voor de goede dienst aanvragen. Voor deze aanvraag heeft u nodig: eH1-dienst ‘mijn.rvo.nl (voor een aantal subsidieregelingen)'. U regelt dit op www.eherkenning.nl.

Kan ik de periode voor het verzilveren van een voucher verlengen?

Het verzilveren doet u binnen 1 jaar, nadat de aanvrager de voucher heeft gekregen. Wilt u deze periode verlengen? U kunt ons hiervoor een verzoek sturen. Doe dit voor het einde van de periode, waarin u eigenlijk moest verzilveren. De periode kan één keer verlengd worden met 6 maanden. Dit regelt u ook op mijn.rvo.nl.

Kan mijn opleidingsinstelling op de lijst komen van gekozen instellingen?

Voor Advies en cursus voor agrariërs en Agrarische opleiding voor bedrijfsadviseurs is een lijst met opleidingsinstellingen. De aanvrager kiest uit deze lijst een opleidingsinstelling.

Wilt u uw opleidingsinstelling hieraan toevoegen? Stuur dan een verzoek op. U stuurt uw verzoek naar: het Ministerie van LNV, Directoraat-generaal Agro, Directie Strategie, kennis en Innovatie, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Waar moet een SABE-advies aan voldoen?

Een advies moet antwoord geven op de vraag die de agrariër gesteld heeft. Het advies moet ook inspelen op specifieke behoeften of een hulpvraag. Met een professioneel advies geeft een adviseur maatwerk en toont hij zich betrokken bij de bedrijfssituatie van de agrariër. 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft de volgende aandachtspunten:

 • Een adviseur mag zelf bepalen hoe gedetailleerd zijn advies is. Hij moet dit presenteren in de vorm van één tekst, zonder bijlagen.
 • Uit het advies moet duidelijk blijken wat het antwoord is op de hulpvraag van de agrariër. Of hoe hij specifieke problemen kan oplossen. Met behulp van het advies moet de aanvrager concrete stappen kunnen zetten in zijn bedrijfspraktijk. Natuurlijk mag de agrariër zelf bepalen of hij het advies ook daadwerkelijk uitvoert. 
 • Zowel adviseur als agrariër ondertekent het advies voor ontvangst. De agrariër draagt de adviesvoucher vervolgens over aan de adviseur. Met het ondertekende advies en de voucher dient de adviseur een declaratie in bij RVO. Dit heet: de adviesvoucher verzilveren.
   

Moeten wij als adviesdienst de vouchers beschouwen als 1500,- inclusief btw of exclusief btw?

De kosten zijn inclusief btw wanneer de subsidieontvanger (die de kosten heeft gemaakt) de omzetbelasting niet kan aftrekken. Dit staat Artikel 10 lid 4 van het Kaderbesluit.

Artikel 10

 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit.
 2. Vóór indiening van de aanvraag door de subsidieontvanger gemaakte kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.
 3. De eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte apparatuur maakt geen deel uit van de subsidiabele kosten.
 4. De kosten worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting, indien de subsidieontvanger die de kosten heeft gemaakt, omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.
 5. Winstopslagen bij transacties binnen een groep worden alleen in aanmerking genomen voor zover het gebruikelijk is die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.
 6. Bij subsidie aan een ondernemer waar een Europees steunkader op van toepassing is, komen alleen de kosten voor vergoeding in aanmerking die voldoen aan de eisen van het desbetreffende steunkader.
 7. Afschrijvingskosten van apparatuur en gebouwen worden lineair berekend als fractie van de aanschafprijs op basis van bedrijfseconomische grondslagen en normen, met een minimale afschrijvingstermijn van vijf jaar.

Adviesorganisaties zijn doorgaans btw-plichtige organisaties en tonen het btw-bedrag op de factuur. Na het geven van een advies kan de adviesorganisatie een factuur opmaken van bijvoorbeeld €1500 + €315 btw, minus €1500 aan waarde voor de adviesvoucher. Zo'n factuur kan er dan zoals hieronder uitzien.

Rekening voor advisering vanwege Sabe:

BeschrijvingBedrag in €
Advieskosten1500,-
Btw 21%315,-
Totaal inclusief btw1815,-
Betaald via voucher1500,-
Nog te betalen315,-

 

De agrarisch ondernemer betaalt deze €315 btw aan de adviesorganisatie en krijgt dit weer terug via de btw-aangifte.

Krijgt een agrarisch ondernemer na een gratis adviesvoucher alsnog een factuur voor alleen btw van de adviseur?

Ja, dat klopt. De omgang met btw is standaard zo geregeld in alle EZK- en LNV-subsidies.

Moeten instellingen voor hoger onderwijs de vouchers beschouwen als inclusief btw of exclusief btw?

De kosten zijn inclusief btw wanneer de subsidieontvanger (die de kosten heeft gemaakt) de omzetbelasting niet kan aftrekken. Dit staat Artikel 10 lid 4 van het Kaderbesluit. Oftewel de btw zit in eerste instantie in de voucher, tenzij de subsidieontvanger de btw wel kan aftrekken. Een instelling voor hoger onderwijs is meestal geen btw-plichtige organisatie en zet dan op de factuur ‘vrijgesteld van btw’.

Kan ik als erkend adviseur werken met een btw-tarief van 0 procent wanneer ik een factuur uitschrijf vanwege de SABE-regeling?

Nee, een prestatie belasten met een btw-tarief van 0% is enkel bestemd voor een beperkte categorie diensten, te weten:

 • diensten bij invoer en uitvoer van goederen naar landen buiten de EU;
 • internationaal personenvervoer;
 • werk aan goederen die worden uitgevoerd naar niet-EU-landen;
 • bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer.

Adviesdiensten vallen niet onder bovenstaande categorieën.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.