Veelgestelde vragen over de projectsubsidie van SABE | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen over de projectsubsidie van SABE

Veelgestelde vragen

Ik wil een subsidie aanvragen, maar daarvoor moet ik nog eHerkenning aanvragen. Duurt dit lang?

eHerkenning heeft een paar dagen levertijd. Vraag het op tijd aan, zodat u niet op het laatste moment uw aanvraag kunt doen.

Ik heb eHerkenning hoger dan niveau 1, maar inloggen lukt niet. Hoe kan dat?

Als u eHerkenning gebruikt moet u ook voor de goede dienst gemachtigd zijn. Bij eHerkenning niveau 1 gaat dat automatisch. Bij eHerkenning vanaf niveau 2 moet u deze machtiging zelf aanvragen. Dus als inloggen met een hoger niveau eHerkenning niet lukt, moet u misschien nog een machtiging voor de goede dienst aanvragen. Voor deze aanvraag heeft u nodig: eH1-dienst ‘mijn.rvo.nl (voor een aantal subsidieregelingen)'. U regelt dit op www.eherkenning.nl.

Hoe werkt het beoordelen en scoren van de projectplannen precies?

We beoordelen uw aanvraag op 4 criteria. De eerste 2 tellen dubbel mee.

  1. De impact van het project. Dit gaat over bijdrage aan de kennis van de agrarische ondernemers over duurzamere landbouw. Hoe groter de kans dat de kennis ook echt wordt gebruikt, hoe hoger de score (weging: 2x).
  2. De kwaliteit van de combinatie van aanvrager en samenwerkingverband. In dit criterium weegt bijvoorbeeld mee wie de activiteiten begeleid. En wat de aantoonbare expertise en ervaring van deze personen is. Maar ook de motivatie van de aanvrager telt hierbij mee. (weging 2x)
  3. De kwaliteit van het projectplan. Voor dit criterium kijken we bijvoorbeeld naar de kwaliteit van de beschrijving van de onderdelen van het projectplan. Maar ook naar de samenhang tussen de activiteiten. (weging: 1x)
  4. De kosteneffectiviteit. Een projectplan scoort bijvoorbeeld hoog als het geld effectief en efficiënt wordt gebruikt. (weging: 1x)

Meer informatie hierover vindt u in artikel 2.4.30 van de publicatie van de SABE in de Staatscourant.

Moet ik in mijn projectplan rekening houden met de maatregelen tegen het coronavirus?

Ja, het is goed om uw plan zo op te stellen dat u het in verschillende situaties kunt uitvoeren. Het is namelijk niet zeker dat er in de nabije toekomst fysieke bijeenkomsten gehouden mogen worden.

Moet ik voor de projectsubsidie op de lijst met erkende bedrijfsadviseurs staan?

Nee, dat is niet nodig.

Mag ik als agrarisch ondernemer een aanvraag voor een projectsubsidie doen?

Nee, u kunt als agrarisch ondernemer niet zelf een aanvraag doen. U kunt wel samen met andere agrariërs uw kennisbehoefte op papier zetten. Daarmee gaat u dan op zoek naar een organisatie die een project voor uw groep kan organiseren. En dat moet dan een project zijn waarbij samen leren over duurzamere landbouw, en kennis delen centraal staat. De organisator van het project kan dan deze projectsubsidie bij ons aanvragen.

Wie mag deze projectsubsidie aanvragen?

Bijna iedereen die een project organiseert voor een groep agrariërs. En dan een project waarbij samen leren over duurzamere landbouw en kennis delen centraal staat.

Een voorwaarde is dat de organisator personeel heeft dat gekwalificeerd en opgeleid is. De organisator mag eigen personeel gebruiken, maar mag ook experts inhuren die bijdragen aan de kennisdeling.

Niet verbonden aan verkoop

De projectsubsidie kan niet aangevraagd worden door iemand die verbonden is aan de verkoop van landbouwproducten. Of producten voor de landbouwsector, zoals diervoer, mest of gewasbeschermingsmiddelen. Dit is zo geregeld, omdat u onafhankelijk moet zijn in de projecten.

Gemeente of provincie

Een gemeente of provincie kan niet als organisator van een project de subsidie Samen leren in projecten voor duurzamere landbouw aanvragen.
Ze kunnen wel meewerken in de aanloopfase van een subsidieproject, door agrariërs te helpen in groepsverband hun kennisbehoefte op papier te zetten.

Agrarisch ondernemer

U kunt als agrarisch ondernemer niet zelf een aanvraag doen. U kunt wel samen met andere agrariërs uw kennisbehoefte op papier zetten. Daarmee gaat u op zoek naar een organisatie die een project voor jullie groep kan organiseren. En dat moet dan een project zijn waarbij samen leren over duurzamere landbouw en kennis delen centraal staat. De organisator van het project kan deze projectsubsidie bij ons aanvragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.