Nieuwsoverzicht Gecombineerde opgave

Nieuwsbrief Gecombineerde opgave 2018

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en achtergrondinformatie over gecombineerde opgave 2018? Lees het in onze nieuwsbrief:

Nieuwsberichten Gecombineerde opgave

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van het afgelopen halfjaar.

 • Kavels grond

  RVO.nl bereidt zich voor op invoering BGT

  21 februari 2018

  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Deze kaart geeft op eenduidige wijze de ligging aan van alle fysieke...

 • iPad

  Mail met e-mailadressen ten onrechte verstuurd

  9 februari 2018

  Door een menselijke fout kregen 500 relaties ten onrechte een mail met daarin e-mailadressen van relaties die de nieuwsbrief over de Gecombineerde opgave 2018 hadden moeten ontvangen. Dit had niet mogen...

 • landschap

  Video geeft uitleg bij percelen registreren

  26 januari 2018

  Als akkerbouwer, veehouder of tuinder registreert u bij ons uw percelen. Dit is noodzakelijk als u landbouwsubsidie wil aanvragen en mest wil uitrijden op uw land. Bij het invullen van de Gecombineerde...

 • geldbiljetten - betalingsrechten uitbetalen

  Stand van zaken Uitbetaling betalingsrechten 2017

  22 december 2017

  Uiterlijk 31 december 2017 heeft 94,82% van de aanvragers een volledige of eerste betaling van de betalingsrechten ontvangen. Een aantal heeft nog geen beslissing gehad. Van deze aanvragen hebben we 82,62...

 • landschap

  Nieuwe WION-kaarten met kabels en leidingen beschikbaar

  12 december 2017

  De WION-kaarten met kabels en leidingen zijn geactualiseerd. Heeft u in 2017 de Gecombineerde opgave gedaan? Dan vindt u de kaarten vanaf nu in Mijn dossier. WION staat voor Wet Informatie-uitwisseling...

 • geldbiljetten - betalingsrechten uitbetalen

  Uitbetalen betalingsrechten 2017 gestart

  4 december 2017

  We zijn gestart met het uitbetalen van de goedgekeurde aanvragen voor uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwers (BBR). De beslissing op uw aanvraag voor...

 • landschap

  Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

  4 oktober 2017

  Voor directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of u subsidie kunt krijgen voor uw percelen. De manier waarop we dit...

Service menu right