Wat doen wij met uw gegevens? | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wat doen wij met uw gegevens?

16-02-2021

U moet veel vragen beantwoorden in de Gecombineerde opgave. Mogen wij die vragen stellen? En wat doen wij met uw gegevens?

Goede reden

Wij mogen u alleen vragen stellen als we daar een goede reden voor hebben. Dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De juridische naam is grondslag. Wij mogen u dus alleen iets vragen in de Gecombineerde opgave als we daar een grondslag voor hebben.

Wettelijke verplichting

Meestal is een wettelijke verplichting de grondslag voor een vraag. In de Gecombineerde opgave stellen we vragen voor verschillende wettelijke regelingen. Bijvoorbeeld:

  • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
  • Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  • Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
  • Diergezondheidsfonds
  • Statistische verordeningen

Landbouwtelling

Een belangrijk onderdeel van de opgave is de Landbouwtelling. De Landbouwtelling beschrijft de structuur van de Nederlandse agrarische sector en bestaat al meer dan 100 jaar. Het CBS is verantwoordelijk voor de Landbouwtelling, RVO verzamelt de gegevens.
We combineren dit met de agrarische wet- en regelgeving. Dit voorkomt dat u meerdere keren dezelfde vragen moet beantwoorden. En we vragen alleen gegevens die we nog niet hebben. Wij vragen bijvoorbeeld niet naar dieraantallen die we uit ons I&R-systeem kunnen halen.

Emissieberekeningen

In de opgave vragen wij ook gegevens voor de berekening van de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en fijnstof. Het gaat om vragen over stalsystemen, aantallen dieren per stalsysteem, mestopslag en het uitrijden van dierlijke mest. RIVM, CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruiken de uitkomsten in nationale en internationale rapportages.
RIVM en WUR gebruiken deze gegevens ook voor de berekening en monitoring van de neerslag van stikstof. Dit doen zij met het rekeninstrument AERIUS. Deze gegevens verwerken ze op gebiedsniveau. De gegevens zijn niet terug te brengen naar de bedrijven die de opgave hebben ingevuld.

Geven wij uw gegevens aan derden?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We krijgen regelmatig vragen van andere organisaties of personen die gegevens uit de Gecombineerde opgave willen hebben. Deze vragen onderzoeken wij heel precies. We kijken of er een grondslag is om de gegevens te leveren. Bijvoorbeeld of een organisatie de gegevens nodig heeft om een wettelijke taak uit te voeren.

Maar het gebruik moet ook passen bij het doel waarvoor wij de gegevens hebben gevraagd. U vult bijvoorbeeld in de opgave een e-mailadres in voor de ontvangstbevestiging. We geven uw e-mailadres dan niet aan een andere organisatie die u een vragenlijst wil sturen.

Andere afdelingen van RVO mogen de gegevens uit de Gecombineerde opgave wel gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om een andere regeling uit te voeren. Of om contact met u te zoeken voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Alles op een rij

In dit overzicht ziet u voor ieder onderdeel van de opgave wat de grondslag is voor de vragen. In de Gecombineerde opgave zelf kunt u ook van ieder onderdeel bekijken waarvoor wij de gegevens gebruiken. Klik hiervoor op het vraagteken rechtsboven op de pagina.

Overzicht grondslag per onderdeel

OnderdeelGrondslag
Biologische landbouwGLB, Landbouwtelling
Bedrijfsleiding en personeelLandbouwtelling
Dieraantallen op 1 aprilLandbouwtelling, Meststoffenwet, emissieberekeningen
Gemiddeld aantal runderen vorig jaarMeststoffenwet
Huisvesting dierenEmissieberekeningen
Mengen diervoerEuropese verordening diervoederhygiëne, Meststoffenwet
Aanvraag regelingenGLB, Meststoffenwet, Diergezondheidsfonds
PerceelsgegevensGLB, Meststoffenwet, Landbouwtelling
Appel- en perenrassenLandbouwtelling
Tuinbouw onder glasLandbouwtelling, Plantenziektenwet
Overige tuinbouwLandbouwtelling
ProducentenorganisatiesGemeenschappelijke marktordening groenten en fruit
Emissieaangifte CO2Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
Beweiding huidig jaar en BEXMeststoffenwet
Beweiding vorig jaarLandbouwtelling
Uitrijden dierlijke mestEmissieberekeningen
Mestbehandeling en mestverwerkingMeststoffenwet, emissieberekeningen

Direct uw opgave doen

Wilt u de Gecombineerde opgave doen? Hij staat voor u klaar op mijn.rvo.nl.

Direct uw opgave doen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.