Veranderingen Gecombineerde opgave 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veranderingen Gecombineerde opgave 2021

16-02-2021

U hoeft dit jaar in de opgave minder vragen in te vullen dan in 2020. De extra vragen voor de Europese landbouwtelling (IFS) vervallen. Vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het mestbeleid zijn er weinig veranderingen. U ziet voor ieder menu-onderdeel wat er dit jaar anders is. 

Werk

In het onderdeel werk krijgt u de volgende vragen niet meer:

  • geslacht bedrijfshoofd
  • bedrijfsopvolging
  • veiligheidsplan
  • dagelijkse leiding
  • opleiding
  • verbrede landbouw en rechtstreekse verkoop aan consument

Bij de vragen over meewerkende familie en regelmatig meewerkende personen geeft u alleen het aantal personen op. U hoeft niet het aantal mannen en aantal vrouwen apart in te vullen.

Dieren

In het onderdeel dieren zijn er in 2021 alleen veranderingen bij de diersoorten rundvee, varkens, kippen en nertsen.

Rundvee

Bij huisvesting rundvee hoeft u geen vragen meer in te vullen over mestsoort en de stalinrichting. Loopt een deel van uw runderen altijd buiten? U geeft deze dieren ook op in het onderdeel huisvesting. Gebruik hiervoor het nieuwe staltype ‘Altijd buiten’. Op deze manier kan de emissie uit stallen preciezer worden berekend.
Is het productiedoel van uw UBN gemengd/overig? Dan verdeelt u het gemiddelde aantal runderen in 2020 over de goede diercategorieën. Vorig jaar stelden we deze vraag ook aan veehouders met productiedoel melkvee en vleesvee. Nam u het UBN na 1 januari 2020 over? Dan hoeft u deze verdeling niet te maken als u die niet weet.

Varkens en kippen

Bij deze diersoorten krijgt u geen vragen meer over vloeruitvoering, uitloop naar buiten en weidegang.

Nertsen

Vanaf dit jaar stellen we geen vragen meer over het aantal nertsen en de huisvesting van nertsen.

Regelingen

De vragen in dit onderdeel zijn hetzelfde als vorig jaar.

Grond

In het onderdeel Grond vervallen twee vragen. Er zijn ook nieuwe vragen en vragen die anders zijn dan vorig jaar.

Vervallen vragen

We vragen dit jaar niet naar de oppervlakte overige grond en beregening.

Regelingen - grondgebonden

Meldt u zich aan voor fosfaatdifferentiatie? Dan kunt u bij de perceelsgegevens ook de nieuwe gecombineerde fosfaatindicator invullen.

Samenvatting Mest en grond

Derogatie zit weer in de samenvatting. U ziet of u met de opgegeven percelen voldoet aan de eis dat u 80% van uw landbouwgrond gebruikt als grasland. Ook ziet u voor welke percelen u moet rekenen met een korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm. Het gaat dan om grasland op zand- en lössgrond dat u scheurt voor maïs of aardappelen.

Tuinbouw

Teelt u gewassen in gebouwen en containers? Dit jaar hoeft u alleen een vinkje te zetten. De overige vragen hoeft u niet meer in te vullen. Ook krijgt u geen vragen over de gebruikstitel van tuinbouw onder glas en de herfstteelt van Euphorbia Pulcherrima.

Mest

U hoeft niet op te geven hoeveel hectare u heeft bemest met dierlijke mest, kunstmest of overige mest. Ook vragen we geen gegevens over de opslag van mest. Bij uitrijden dierlijke mest vragen we niet meer naar waterverdunning. Wel moet u dit jaar opgeven of u de mest met een sleepslang heeft aangevoerd naar de bemester. De vragen over mestverwerking vult u alleen in als u mest verwerkt die op het eigen bedrijf is geproduceerd.

De vragen over beweiding in het vorige jaar stellen we nu in dagen in plaats van weken. Dit sluit beter aan bij uw bedrijfsadministratie. De vraag naar beweiding van overige runderen vervalt.

Administratieve lasten en uitnodiging

We vragen niet meer of u zelf de opgave heeft ingevuld of een adviseur.

Dit jaar krijgt iedereen de uitnodiging nog per brief. Maar u kunt in de Gecombineerde opgave invullen of u in de toekomst de uitnodiging digitaal wilt ontvangen. Als u dat wilt, sturen wij u vanaf februari 2022 een e-mail als de uitnodiging voor u klaar staat in Mijn dossier.

Direct uw opgave doen

Wilt u de Gecombineerde opgave doen? Hij staat voor u klaar op mijn.rvo.nl.

Direct uw opgave doen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.