Service menu right

Betalingsrechten

Als agrarisch ondernemer met betalingsrechten vraagt u van 1 maart tot en met 15 mei in de Gecombineerde opgave uitbetaling aan van uw betalingsrechten. Ook de vergroeningsbetaling en eventueel de extra betaling jonge landbouwers vraagt u aan met de Gecombineerde opgave.

Alles over betalingsrechten

U heeft in de Gecombineerde opgave 2019 uitbetaling aangevraagd van subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Na uw aanvraag doen we een aantal controles. Dit jaar kunt u uw beslissing vanaf begin november verwachten. Op 1 december beginnen wij met uitbetalen.

In 2019 wijzigt een aantal voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de graasdierpremie. Lees welke wijzigingen tot nu toe bekend zijn.

Wilt u als landbouwer uw betalingsrechten laten uitbetalen? Dan zijn er voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge of startende landbouwers. GLB-steun voor innovatie, marktgerichter werken en financiële zelfstandigheid.

Van 1 maart tot en met 15 mei vult u de Gecombineerde opgave in. Het is belangrijk dat u de gevraagde gegevens goed invult, ook voor GLB. Voor bepaalde situaties vragen wij extra aandacht.

Als geregistreerd landbouwer kunt u betalingsrechten verhuren of verkopen, of van iemand huren of kopen als u géén of niet genoeg rechten heeft.

 

Heeft u uitbetaling van betalingsrechten of andere subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aangevraagd? Tijdens en na uw aanvraag voeren we verschillende controles uit.

U kunt elk jaar in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aanvragen. Betalingsrechten komen te vervallen als ze 2 jaar achter elkaar om dezelfde reden niet worden benut en/of niet worden uitbetaald.

U kon in 2018 met de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie aanvragen. Jonge en startende landbouwers konden betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen.