Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2018

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

U kon in 2018 weer voor dezelfde situaties als in 2017 betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kon u betalingsrechten aanvragen voor percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag.

Voor welke situaties

De situaties in 2018 waarvoor u betalingsrechten uit de Nationale reserve aan kunt vragen zijn:

  • U bent een jonge landbouwer.
  • U bent een startende landbouwer.
  • U heeft percelen waarop in 2015 openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd of percelen waarop u een set-aside-overeenkomst heeft gehad. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond. En u heeft er niet eerder betalingsrechten voor toegekend gekregen.
  • U heeft percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag.

Voor het toekennen van betalingsrechten uit de Nationale reserve heeft u minimaal 0,3 ha subsidiabele landbouwgrond nodig. U krijgt geen betalingsrechten toegekend als u minder dan 0,3 ha vrije subsidiabele landbouwgrond heeft.

Hoeveel krijgt u

Het aantal betalingsrechten bepalen we door het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat in gebruik is op 15 mei 2018.

De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale reserve is gelijk aan de gemiddelde waarde van de betalingsrechten in Nederland. Voor 2018 is deze waarde eerder als € 279,88 per hectare berekend. Door de overheveling van GLB-budget van pijler 1 (directe betalingen) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling) is er minder budget beschikbaar voor de basisbetaling.

Dit betekent dat de waarde van de betalingsrechten in 2018 en 2019 wordt verlaagd. Ten opzichte van de nu berekende bedragen voor 2018 en 2019 neemt de waarde af met 4 tot 4,5%. In juli 2018, nadat alle betalingen voor 2018 zijn afgerond, berekenen we de definitieve waarde voor 2018 en 2019.

Aanvragen

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Wilt u na uw aanvraag iets wijzigen? Lees op mijn.rvo.nl wat er gebeurt na uw aanvraag, hoe u een wijziging aan ons doorgeeft en wat de gevolgen zijn van een wijziging. Nadat wij alle controles hebben gedaan, ontvangt u van ons een brief met de beslissing.

Controle en uitbetaling

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling voeren we verschillende controles uit. De beslissing en uitbetaling vindt plaats tussen 1 december en 30 juni. Lees hierover meer op de pagina Betalingsrechten: controle en uitbetaling.

Op de hoogte blijven

Bekijk onze nieuwsberichten over Betalingsrechten. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.

Service menu right