Uitbetaling betalingsrechten 2018

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

U kon in 2018 met de Gecombineerde opgave uitbetaling aanvragen van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie. Jonge en startende landbouwers konden betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Daarnaast kon u betalingsrechten aanvragen voor landbouwgrond die voor het algemeen belang werd gebruikt en nu weer in gebruik is als landbouwgrond.

Wijzigingen voorwaarden 2018

In 2018 zijn een aantal voorwaarden gewijzigd voor de uitbetaling van betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers. Zo is een aantal regels veranderd voor het 5% ecologisch aandachtsgebied (EA) en er is een extra optie voor percelen die op basis van de provinciale natuurbeheerkaarten als niet-subsidiabel zijn aangemerkt.

Meer over deze en andere wijzigingen leest u op onze pagina Wijzigingen voorwaarden uitbetaling betalingsrechten 2018.

Voorwaarden uitbetaling 2018

Betalingsrechten kunt u laten uitbetalen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden gaan onder andere over actieve landbouwer, subsidiabele landbouwgrond, de vergroeningseisen en voorwaarden voor de extra betaling jonge landbouwer.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Wilt u na uw aanvraag iets wijzigen? Lees op mijn.rvo.nl wat er gebeurt na uw aanvraag, hoe u een wijziging aan ons doorgeeft en wat de gevolgen zijn van een wijziging. Nadat wij alle controles hebben gedaan, ontvangt u van ons een brief met de beslissing.

Controle en uitbetaling

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling voeren we verschillende controles uit. De beslissing en uitbetaling vindt plaats tussen 1 december en 30 juni. Lees hierover meer op de pagina Betalingsrechten: controle en uitbetaling.

Informatie en voortgang uitbetalingen

Meer informatie over de uitbetalingen leest u op onze pagina Informatie en voortgang uitbetalingen.

Op de hoogte blijven

Bekijk onze nieuwsberichten over Betalingsrechten. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.

Service menu right