Extra betaling jonge landbouwers 2018

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. U kunt de extra betaling toegekend krijgen over maximaal 90 te betalen betalingsrechten.

Het bedrag stellen we jaarlijks vast op basis van het budget en het aantal aanvragen. U kunt maximaal 5 jaar lang het extra bedrag krijgen.

Nieuw vanaf 2018

Dit jaar is de termijn om de betaling te ontvangen nog steeds 5 jaar vanaf de eerste aanvraag. Maar we trekken er niet meer de jaren vanaf waarin u al blokkerende zeggenschap had.

Heeft u volgens de 'oude' regels het laatste jaar al bereikt? Ook dan kunt u nog de extra betaling krijgen tot 5 jaar na uw eerste aanvraag. U moet wel nog steeds voldoen aan de voorwaarden. Heeft u de eerste aanvraag voor de extra betaling in 2015 ingediend, toegekend en uitbetaald gekregen? En voldoet u nog steeds aan de voorwaarden? Dan kunt u in 2018 en 2019 de extra betaling aanvragen.

Wanneer is uw aanvraag geen eerste aanvraag?

  • De aanvraag is te laat ingediend.
  • De aanvraag is afgewezen.
  • U voldeed niet aan de voorwaarde van actieve landbouwer.
  • Het subsidiebedrag was lager dan € 500. U heeft daarom geen betaling gehad.

Budget

Het budget voor de extra betaling jonge landbouwers is in 2018 € 13.652.000. Dit is 2% van het totale budget voor de directe betalingen GLB. Het bedrag van de extra betaling voor jonge landbouwers is in 2018 € 39,09 per te betalen betalingsrecht. De extra betaling wordt toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten.

Voorwaarden

Voor de extra betaling jonge landbouwers moet u in 2018 aan bepaalde voorwaarden voldoen. Belangrijke voorwaarden zijn dat u jonger bent dan 41 jaar en dat u blokkerende zeggenschap heeft.

Lees meer hierover op de pagina's

Aanvragen

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Wilt u na uw aanvraag iets wijzigen? Lees op mijn.rvo.nl wat er gebeurt na uw aanvraag, hoe u een wijziging aan ons doorgeeft en wat de gevolgen zijn van een wijziging. Nadat wij alle controles hebben gedaan, ontvangt u van ons een brief met de beslissing.

Eerste keer aanvragen

Heeft u nog niet eerder de extra betaling jonge landbouwers toegekend gekregen? Dan kunt u een eerste aanvraag doen als u aan de voorwaarden voldoet.

Eerder aangevraagd en toegekend

Heeft u al eerder de extra betaling jonge landbouwers aangevraagd en toegekend gekregen en kunt u langer dan 1 jaar in aanmerking komen voor de extra betaling? Dan vraagt u elk jaar opnieuw de extra betaling aan in de Gecombineerde opgave. Wij toetsen uw aanvraag elk jaar aan de voorwaarden. U moet elk jaar dat u in aanmerking kan komen, voldoen aan de voorwaarden.
In de beslisbrief die u kreeg, nadat u de eerste keer de extra betaling jonge landbouwers toegekend heeft gekregen, staat aan welke jonge landbouwer de extra betaling is toegekend als er in uw bedrijf meerdere jonge landbouwers zijn. Minimaal 1 van deze jonge landbouwers moet nog steeds blokkerende zeggenschap hebben in elk jaar waarvoor u de extra betaling aanvraagt.

Is de extra betaling toegekend op basis van jonge landbouwer 1 en jonge landbouwer 2 en hebben beiden geen blokkerende zeggenschap meer in het bedrijf? Dan wordt niet voldaan aan deze voorwaarde; ook niet als ondertussen jonge landbouwer 3 in het bedrijf is gekomen.

Controle en uitbetaling

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling voeren we verschillende controles uit. De beslissing en uitbetaling vindt plaats tussen 1 december en 30 juni. Lees hierover meer op de pagina Betalingsrechten: controle en uitbetaling.

Service menu right