Benutting en vervallen van betalingsrechten

U kunt elk jaar in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aanvragen. Betalingsrechten komen te vervallen als ze 2 jaar achter elkaar om dezelfde reden niet worden benut en/of niet worden uitbetaald.

Wijzigingen 2019

In 2019 kunt u niet meer kiezen voor een andere volgorde dan de standaardvolgorde voor uitbetaling van betalingsrechten. De standaardvolgorde zorgt voor zoveel mogelijk behoud van betalingsrechten. Alle rechten hebben vanaf dit jaar dezelfde waarde. Daarom heeft een andere keuze, zoals betalingsrechten met de hoogste waarde eerst, geen nut meer.

Benutting van betalingsrechten

In uw Beslissing uitbetalen Basisbetalingsregeling staat welke betalingsrechten zijn benut en eventueel welke wel zijn benut maar niet betaald. U ziet deze informatie ook bij Registraties Betalingsrechten in Mijn dossier (eerst inloggen) op mijn.rvo.nl.

Vervallen van betalingsrechten

In de volgende 2 situaties komen betalingsrechten te vervallen:

  1. De betalingsrechten zijn niet betaald. U heeft 2 jaar achter elkaar wel op tijd een aanvraag ingestuurd. Maar u heeft geen betaling vanuit het GLB ontvangen, omdat het bedrag aan directe betalingen minder was dan € 500 of omdat u geen actieve landbouwer was. De betalingsrechten gelden in die gevallen niet als uitbetaald. Directe betalingen uit het GLB zijn: betalingsrechten (basisbetaling), vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie.
  2. De betalingsrechten zijn niet benut. U heeft 2 jaar achter elkaar niet of niet op tijd uitbetaling van de betalingsrechten aangevraagd met de Gecombineerde opgave. Of u heeft geen of niet voldoende subsidiabele landbouwgrond voor uitbetaling van al uw betalingsrechten.

Uw betalingsrechten vervallen alleen als er 2 jaar achter elkaar sprake is van dezelfde situatie.
Betalingsrechten die komen te vervallen, komen toe aan de Nationale reserve. Een vervallen recht kunt u nooit meer laten uitbetalen. U kunt het ook niet meer overdragen, verkopen of verhuren.

Voorkom vervallen van verhuurde betalingsrechten

Heeft u betalingsrechten verhuurd? Let er dan op dat de huurder de gehuurde rechten benut en laat uitbetalen. Hierdoor voorkomt u dat uw verhuurde rechten komen te vervallen. Lukt het de verhuurder niet om de rechten te benutten en te laten uitbetalen? Laat de rechten dan overdragen aan een aanvrager die dit wel lukt.
Wil de koper of huurder de betalingsrechten in het lopende subsidiejaar laten uitbetalen? Meld verhuur of verkoop van betalingsrechten dan uiterlijk 15 mei van het lopend subsidiejaar. Uw melding van een overdracht is pas volledig als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code. Degene die de betalingsrechten koopt of huurt, moet voldoen aan de voorwaarde van actieve landbouwer.
Lees meer hierover op de informatiepagina Betalingsrechten overdragen.

Service menu right