Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2019

Betalingsrechten uit de Nationale reserve zijn voor jonge of startende landbouwers. Ook kunt u deze betalingsrechten aanvragen voor bepaalde percelen met een set-aside-overeenkomst. Of percelen met openbare werken of nutsvoorzieningen.

Betalingsrechten zijn onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Wijzigingen 2019

Percelen met een niet-subsidiabele N-code

In 2018 kon u voor bepaalde percelen eenmalig betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Het ging om percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag. Vanaf 2019 kunt u voor deze percelen geen betalingsrechten uit de Nationale reserve meer aanvragen.

Betalingsrechten aanvragen op niet-subsidiabele percelen

De Europese Commissie heeft een nieuwe uitleg gegeven over de berekening van de sanctie bij aanvragen uit de Nationale reserve. Vraagt u in 2019 betalingsrechten aan uit de Nationale reserve voor niet-subsidiabele grond? Dan nemen we de niet-subsidiabele oppervlakte mee in de sanctieberekening.

Voor welke situaties

De situaties in 2019 waarvoor u betalingsrechten uit de Nationale reserve kunt aanvragen zijn:

  • U bent een jonge landbouwer.
  • U bent een startende landbouwer.
  • U heeft percelen waarop in 2015 openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Of percelen waarop u een set-aside-overeenkomst heeft gehad. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond. En u heeft er niet eerder betalingsrechten voor toegekend gekregen.
Voor het toekennen van betalingsrechten uit de Nationale reserve heeft u minimaal 0,3 ha subsidiabele landbouwgrond nodig.

Hoeveel krijgt u

Per hectare subsidiabele landbouwgrond die aan de voorwaarden van de Nationale reserve voldoet krijgt u 1 betalingsrecht. De voorwaarden zijn afhankelijk van de situatie waarvoor u aanvraagt.
De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale reserve is gelijk aan de gemiddelde waarde van de betalingsrechten in Nederland. Voor 2019 is deze waarde € 262,91 per hectare.

Voorwaarden

Voor betalingsrechten uit de Nationale reserve moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Die verschillen per categorie.

Aanvragen

U vraagt betalingsrechten uit de Nationale reserve aan van 1 maart tot en met 15 mei 2019 via de Gecombineerde opgave.

Controle en uitbetaling

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling doen we verschillende controles. De beslissing en uitbetaling vindt plaats tussen 1 december 2019 en 30 juni 2020. Lees hierover meer op de pagina Betalingsrechten: controle en uitbetaling.

Nationale reserve 2018

Op de pagina Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2018 staat alle informatie over het aanvraagjaar 2018.

Service menu right