Betalingsrechten overdragen

Betalingsrechten geven recht op uitbetaling van subsidie aan agrariërs als zij aan de voorwaarden voldoen. Deze rechten zijn verhandelbaar. Een overdracht van betalingsrechten meldt u bij RVO.nl.

  Overdragen of verwerven

  Heeft u betalingsrechten die u niet gebruikt? Of heeft u juist te weinig of geen betalingsrechten? Dan kunt u ze:

  Voorwaarden

  U kunt betalingsrechten overdragen of verwerven als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Degene die de betalingsrechten koopt of huurt, is een actieve landbouwer.
  • Koper en verkoper, of huurder en verhuurder staan beide geregistreerd bij RVO.nl.
  • De overdracht wordt gemeld met het formulier Melding Overdragen betalingsrechten.

  Actieve landbouwer

  U voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer als uw bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Heeft u een bedrijf met meerdere vestigingen? Dan moet de landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging geregistreerd staan.

  Heeft u geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging geregistreerd staan bij de KvK? Dan komt u alleen in aanmerking voor directe betalingen GLB als u jaarlijks een accountantsverklaring (samenstellingsverklaring) indient bij RVO.nl. Met deze verklaring geeft u aan dat uw landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van uw totale economische activiteit. Ga voor meer informatie naar de pagina Actieve landbouwer 2018.

  Of u een landbouwactiviteit uitoefent, bepalen we aan de hand van de SBI-code van uw activiteit bij de KvK. SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016 zijn aangemerkt als landbouwactiviteit.

  Bedrijfsoverdracht

  Gaat u uw bedrijf met (een deel van) de betalingsrechten overdragen, splitsen of beëindigen? Meld dit dan als een bedrijfsoverdracht bij RVO.nl.

  Vervallen van betalingsrechten

  Betalingsrechten komen te vervallen als ze 2 jaar achter elkaar om dezelfde reden niet worden benut en/of niet uitbetaald. Deze jaren tellen door als de rechten worden overgedragen. Een vervallen recht kunt u nooit meer laten uitbetalen. U kunt deze ook niet meer verkopen of verhuren.

  Lees in welke situaties betalingsrechten komen te vervallen op de informatiepagina Benutting en vervallen van betalingsrechten.

  Op de hoogte blijven

  Bekijk onze nieuwsberichten over Betalingsrechten. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.

  Service menu right