Korting op basisbetaling en extra betaling jonge landbouwers

Heeft u de basisbetaling of extra betaling jonge landbouwers aangevraagd? En voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kunt u te maken krijgen met een korting of een sanctie.

Hoe hoog de korting of sanctie is, hangt af van het verschil (in procenten) tussen de grootte van de percelen die u opgeeft en de grootte die wij constateren. Is het verschil meer dan 3% of 2 hectare? Dan is de korting: 1,5 x verschil in oppervlakte x de gemiddelde waarde van de betalingsrechten of voor de extra betaling jonge landbouwers, het bedrag per hectare.

Helft van sanctie bij gele kaart

U krijgt een gele kaart als wij voor het eerst een afwijking van 3 tot 10% of 2 hectare vinden. Een gele kaart betekent dat wij de korting op uw betaling met 50% verlagen: 0,75 (1,5: 2) x verschil in oppervlakte x de gemiddelde waarde van de betalingsrechten.

Is het verschil volgend jaar weer meer dan 3% of 2 hectare? Dan moet u alsnog de volledige korting van het voorgaande jaar betalen. Wij trekken de andere helft van uw betaling van het huidige jaar af én krijgt u een korting van 1,5 x de afwijking van het huidige jaar. Is het verschil meer dan 10%? Dan vervalt voor u het recht op een gele kaart. Dit betekent dat u voortaan meteen gekort wordt met de volledige korting.

Berekening van korting of sanctie

In de tabel hieronder ziet u de berekening van een korting of een sancties.

Afwijkingspercentage/hectares

Korting of sanctie

≤ 3% of ≤ 2 ha<

Geen sanctie, wel een correctie van de oppervlakte, waardoor mogelijk niet alle betalingsrechten en de vergroeningsbetaling uitbetaald en benut kunnen worden.

> 3% of 2 ha

Correctie oppervlakte + sanctie van 1,5 keer de afgekeurde oppervlakte keer de gemiddelde waarde van de betalingsrechten.

1e keer 3 tot 10% of 2 ha

Correctie oppervlakte + toekenning gele kaart. Het sanctiebedrag wordt verminderd met de helft en is dan 0,75 keer de afgekeurde oppervlakte keer de gemiddelde waarde van de betalingsrechten.

Bij herhaling > 3% of 2 ha

De gele kaart vervalt en de 50% vermindering wordt alsnog in rekening gebracht. Daarnaast wordt voor het betreffende jaar een sanctie opgelegd van 1,5 keer de afgekeurde oppervlakte keer de gemiddelde waarde van de betalingsrechten.

> 10%

Het recht op een gele kaart vervalt.

>  66,67%

Uitsluiting van subsidie voor dat jaar. Is het sanctiebedrag hoger dan het bedrag dat u ontvangt voor de goedgekeurde oppervlakte? We verrekenen het bedrag met uitbetalingen tot en met 3 jaren erna.

Voorbeelden kortingen en sancties

Hoe berekenen wij een korting? Bekijk hieronder de voorbeelden.

Korting op vergroeningsbetaling

Wilt u uw betalingsrechten laten uitbetalen dan moet u ook aan de vergroeningsvoorwaarden voldoen. Voldoet u niet aan de vergroeningseisen? Dan verlagen we de vergroeningsbetaling. U krijgt dan voor minder hectares een vergroeningsbetaling. De verlaging kan oplopen tot maximaal 100%. Daarnaast kunnen we nog een sanctie opleggen van maximaal 25%.

Ga voor meer informatie naar de pagina Korting op de vergroeningsbetaling.

Korting op extra betaling jonge landbouwers

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de extra betaling jonge landbouwers? U ontvangt dan geen betaling hiervoor.

Voldoen de percelen waarvoor u een aanvraag heeft gedaan niet aan de voorwaarden? Dan korten we de extra betaling voor jonge landbouwers. We berekenen de hoogte van de korting op dezelfde wijze als de korting op de basisbetaling.

Ga voor meer informatie naar de pagina Extra betaling jonge landbouwers.

Service menu right