Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2018

U kon in 2018 weer voor dezelfde situaties als in 2017 betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kon u betalingsrechten aanvragen voor percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag.

U kunt geen uitbetaling betalingsrechten uit de Nationale reserve 2018 meer aanvragen.

Voor welke situaties

De situaties in 2018 waarvoor u betalingsrechten uit de Nationale reserve aan kunt vragen zijn:

  • U bent een jonge landbouwer.
  • U bent een startende landbouwer.
  • U heeft percelen waarop in 2015 openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd of percelen waarop u een set-aside-overeenkomst heeft gehad. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond. En u heeft er niet eerder betalingsrechten voor toegekend gekregen.
  • U heeft percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag.

Voor het toekennen van betalingsrechten uit de Nationale reserve heeft u minimaal 0,3 ha subsidiabele landbouwgrond nodig. U krijgt geen betalingsrechten toegekend als u minder dan 0,3 ha vrije subsidiabele landbouwgrond heeft.

Hoeveel krijgt u

Het aantal betalingsrechten bepalen we door het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat in gebruik is op 15 mei 2018.

De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale reserve is gelijk aan de gemiddelde waarde van de betalingsrechten in Nederland. Voor 2018 is deze waarde € 267,34 per hectare.

Controle en uitbetaling

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling voeren we verschillende controles uit. De beslissing en uitbetaling vindt plaats tussen 1 december 2018 en 30 juni 2019.

Service menu right