Informatie en voortgang uitbetalingen 2018

In oktober 2018 zijn wij gestart met het versturen van de beslissingen op de directe betalingen GLB 2018. Dit zijn eerst alleen afwijzingen op de aanvraag voor uitbetaling van betalingsrechten. Deze kunnen wij al eerder dan 1 december versturen. Vanuit de Europese regelgeving mogen we pas vanaf 1 december starten met het uitbetalen van de betalingsrechten. Daarom sturen we vanaf 1 december de beslissingen waar ook een uitbetaling bij hoort.

De directe betalingen GLB bestaan uit:

 • de basisbetaling
 • de vergroeningsbetaling
 • de extra betaling voor jonge landbouwers
 • de betaling van de graasdierpremie

U krijgt het totale bedrag voor de basisbetaling, de vergroeningsbetaling en eventueel de extra betaling jonge landbouwers in maximaal twee keer uitbetaald. U ontvangt alles in één keer of eerst alleen de basisbetaling. In dat geval ontvangt u na alle controles een beschikking met het totale bedrag.

Voortgang betalingen GLB 2018

Er zijn in totaal 45.587 aanvragen voor uitbetaling van betalingsrechten die afgehandeld moeten worden. Tot en met 8 maart 2019 zijn er 44.779 aanvragen volledig afgehandeld. Dit is inclusief 920 aanvragen die afgewezen zijn. Er moeten nog 382 aanvragen afgehandeld worden. Op dit moment is er in totaal € 653.3 miljoen uitbetaald. We hebben tot nu toe 99,16% afgehandeld. De decemberdoelstelling van 95% is behaald.

Wanneer gaan we wat betalen

Hieronder leest u wat u wanneer kunt verwachten.

 • Uitbetaling van de basisbetaling: vanaf 1 december 2018
  Op 31 december 2018 heeft naar verwachting ten minste 95% van de aanvragers een beslissing ontvangen over de (basis)betaling. Dit kan de uitbetaling van de basisbetaling zijn of een afwijzing van uw aanvraag voor uitbetaling.
 • Uitbetaling vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwers: vanaf 1 december 2018
  We betalen de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers zoveel mogelijk samen met de basisbetaling uit. Dit kan alleen als alle controles zijn afgerond. Krijgt u eerst alleen de basisbetaling? Dan kunt u de (beslissing over de) vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers vanaf februari 2019 verwachten.
 • Graasdierpremie: vanaf 1 maart 2019
  De graasdierpremie is een aparte regeling. De betaling is daarom apart van de andere directe betalingen GLB. U krijgt hierover een aparte beslisbrief.

Uiterlijk 30 juni 2019 heeft iedereen een beslissing op zijn aanvraag ontvangen.

Tabel betalingen GLB 2018

 
WanneerWat

Aandeel aanvragers afgehandeld

1 december 2018 - 31 december 2018

Basisbetaling en waar mogelijk vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwer.95%

1 februari 2019 - 30 juni 2019

Basisbetaling, vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwer voor aanvragers die niet de basisbetaling in december of januari hebben ontvangen.100%

1 februari 2019 - 30 juni 2019

Vergroeningsbetaling en eventueel extra betaling jonge landbouwer voor aanvragers die de basisbetaling in december of januari hebben ontvangen.

100%

1 maart 2019 - 30 juni 2019

Graasdierpremie100%

Gemiddeld bedrag basisbetaling en Nationale Reserve 2018

In 2018 is de gemiddelde waarde van de basisbetalingsrechten € 267,34 per hectare. De gemiddelde waarde van de betalingsrechten Nationale Reserve is hieraan gelijk.

Gemiddeld bedrag vergroeningsbetaling 2018

Het bedrag voor de vergroening is 30% van het budget van de directe betalingen vanuit het GLB. De hoogte van de vergroeningspremie is een percentage (43,19%) van de basisbetaling. In 2018 wordt daarmee het gemiddelde vergroeningsbedrag € 115,46 per hectare.

Bedragen graasdierpremie 2018

Het budget voor de graasdierpremie is in 2018 € 3.353.000: € 1.053.800 voor schapen en € 2.299.200 voor runderen. Het budget is lager dan in 2017 door de overheveling van het GLB-budget van pijler 1 (directe betalingen) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling). Hierdoor is de premie per dier in 2018 en 2019 lager.

In 2018 is de premie per schaap € 23 en per rund € 153.

Kortingen directe betalingen

In 2018 is er geen plafondkorting GLB op de directe betalingen. In 2017 was de korting 0,185%.

De extra plafondkorting waarmee we geld reserveren voor eventuele crisisuitgaven in 2019 (de financiële discipline) is dit jaar 1,41% op betalingen vanaf €2000. Deze korting is door Europa voorgeschreven.

Uw aanvraag volgen

U kunt de status van uw aanvraag volgen in Mijn dossier op mijn.rvo.nl (eerst inloggen). Onder 'Lopende Zaken' ziet u met welke stap in de afhandeling van uw aanvraag wij bezig zijn. Helaas kunnen we niet exact aangeven wanneer we u uitbetalen.

Lagere waarde van betalingsrechten in 2018 en 2019

Voor 2018 en 2019 is de waarde met 4,48 % verlaagd, omdat er minder budget beschikbaar is. De waarde van uw betalingsrechten voor 2018 en 2019 kunt u vinden op mijn.rvo.nl, in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten. Zet de peildatum op 15 mei 2018 of op 15 mei 2019.

Reden lagere waarde

Een deel van het budget voor de directe betalingen GLB is overgeheveld naar de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering. Daardoor is er voor de directe betalingen GLB (basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie) € 30 miljoen minder beschikbaar.

Tot deze budgetwijziging is in juli 2017 besloten door de toenmalige staatssecretaris Martijn van Dam. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de twee brieven van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over dit onderwerp:

 1. Beantwoording vragen en opmerkingen over de stand van zaken inzake de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma
 2. Herschikking GLB-budget

Bedrag extra betaling jonge landbouwers 2018

Het budget voor de extra betaling jonge landbouwers is € 13.652.000. Dit is 2% van het totale budget voor de directe betalingen GLB. Het bedrag per hectare voor de extra betaling jonge landbouwers voor 2018 is € 39,09.

Service menu right