Vergroeningseisen 2018

Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten aan? Dan kunt u bij uitbetaling ook een vergroeningsbetaling krijgen. Dit is een extra betaling per hectare, als u voldoet aan de vergroeningseisen.

Vrijgesteld

In bepaalde situaties bent u vrijgesteld van gewasdiversificatie en/of ecologisch aandachtsgebied. Lees op de pagina's Gewasdiversificatie en Ecologisch aandachtsgebied:

  • in welke situaties u bent vrijgesteld en
  • op welke manier u aan de vergroeningseisen kunt voldoen als u niet bent vrijgesteld.

Bent u vrijgesteld van de vergroeningseisen? Dan krijgt u de vergroeningsbetaling ook uitbetaald.

De hoogte van de vergroeningsbetaling is gekoppeld aan de basisbetaling en daarom voor elke landbouwer verschillend. Het bedrag wordt berekend als een percentage van de totale waarde van de basisbetaling die de landbouwer ontvangt in een jaar. In 2018 is het vergroeningsbedrag 43,19% van de basisbetaling.

Niet vrijgesteld

Bent u niet vrijgesteld en voldoet u niet of gedeeltelijk aan de vergroeningsvoorwaarden? Dan passen we een verlaging toe van de vergroeningsbetaling. Lees hierover meer op de pagina Betalingsrechten: Kortingen en sancties.

Service menu right