Blijvend grasland 2018

Vergroening is sinds 2015 onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het vergroeningsbeleid bestaat uit 3 onderdelen: in stand houden van blijvend grasland en kwetsbaar blijvend grasland, gewasdiversificatie en het ecologisch aandachtsgebied. De graslandverplichtingen voor 2018 zijn:

Wat is blijvend grasland

Blijvend grasland is grond met een overheersend natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen die tenminste 5 jaar achter elkaar niet in de vruchtwisseling zijn opgenomen. Blijvend grasland overheerst als de vegetatie voor minimaal 50% bestaat uit grassen of andere kruidachtige voedergewassen. Pitrus, riet en heide worden niet gezien als kruidachtig voedergewas.

Grasland dat minder dan 5 jaar achter elkaar niet in de vruchtwisseling is opgenomen valt onder bouwland en is daarmee tijdelijk grasland. Een uitzondering hierop is de verplichte herinzaai van omgezet kwetsbaar blijvend grasland in een Natura 2000-gebied. Dat is na inzaai direct weer blijvend grasland. Een perceel blijvend grasland beschouwen we als subsidiabele landbouwgrond als het voldoet aan de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze informatiepagina Voor welke landbouwgronden subsidie 2018.

Gewascodes grasland

Voor grasland zijn verschillende gewascodes. Welke gewascodes u op opgeeft, is afhankelijk van het soort grasland en daarnaast of het om blijvend grasland of tijdelijk grasland gaat.

Een perceel blijvend grasland geeft u in 2018 door in de Gecombineerde opgave met een van de volgende gewascodes:

  • (265) grasland, blijvend
  • (331) grasland blijvend, natuurlijk, hoofdfunctie landbouw
  • (336) grasland blijvend, natuurlijk
  • (333) rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras
  • (334) rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras. (EA: onbeheerd)

U verklaart met het opgeven van een van deze gewascodes dat het perceel grasland ten minste 5 jaar achter elkaar niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen en dus blijvend grasland is.

Met het Grasland stroomschema (pdf) kunt u achterhalen met welke gewascode u uw perceel grasland kunt opgeven. In de toelichting (pdf) vindt u het complete overzicht van graslandcodes en hun gebruik.

Opgave van grasland 2018

In 'Mijn percelen' (eerst inloggen) is op de kaart Grasland te zien hoe lang een perceel grasland is geweest en of het blijvend grasland is. In de legenda vinkt u de kaart Grasland 2017 of Natura 2000-gebieden aan.

Kaart Grasland 2017

De kaart Grasland 2017 in de Gecombineerde opgave en Mijn Percelen is van 2017. De kaart toont hoeveel jaren wij gras hebben geregistreerd. Staat er een 6 in een perceel? Dan is er sprake van blijvend grasland (6 betekent 6 jaar of meer). Bij een 5 is er sprake van een perceel dat in 2018 blijvend grasland wordt als u er weer gras teelt. U geeft dan in 2018 blijvend grasland op. Kijk, voordat u uw percelen opgeeft, hoe de situatie blijvend grasland voor uw percelen is. Dit doet u door in de legenda Grasland 2017 aan te vinken.

Kaart Natura 2000-gebieden

De kaart Natura 2000-gebieden in Mijn percelen is van 2017. De kaart toont de percelen met kwetsbaar blijvend grasland in Natura 2000-gebieden. Binnen Natura 2000 is blijvend grasland beschermd. Dit wordt gezien als kwetsbaar grasland dat in stand moet blijven. Kijk, voordat u uw percelen opgeeft, hoe de situatie blijvend grasland voor uw percelen is. Dit doet u door in de legenda de Natura 2000-kaart aan te vinken.

 

Service menu right